Реклама



Замовити роботу

Замовити роботу

Счетчики




Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 14. ОБЛІК ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

14.3. Фінансова звітність



Фінансова звітність – це складова частина бухгалтерського обліку, що розрахована не на внутрішніх користувачів (як управлінський облік), а на зовнішніх. Вона містить узагальнену, відповідним чином структуровану інформацію про фінансовий стан і рух грошових коштів підприємства і не є його комерційною таємницею.
З прийняттям Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХIV (Закон № 996-ХIV, 1999) Національні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності невід’ємно один від одного увійшли в наше життя з 01.01.2000 р. Фінансові звіти є основним джерелом інформації, що використовується для прийняття рішень різними категоріями користувачів.
Завдяки міжнародним стандартам бухгалтерського обліку звузилися існуючі відмінності облікових систем і процедур, пов’язаних зі складанням фінансових звітів. Підприємства України тепер мають можливість розмовляти однією фінансовою мовою з підприємствами інших країн.
Фінансова звітність включає такі елементи (види звітності):
- “Баланс”;
- “Звіт про фінансові результати”;
- “Звіт про власний капітал”;
- “Звіт про рух грошових коштів”;
- додатки до звітів.
Основні принципи фінансової звітності:
- завбачливість – попередження заниження оцінки зобов’язань і витрат, завищення оцінки активів і доходів підприємства;
- повне висвітлення – відображення всієї інформації, здатної вплинути на рішення, що ухвалюються;
- автономність підприємства – відображення інформації про підприємство як окрему юридичну особу без даних про майно її власників;
- послідовність – застосування підприємством обраної облікової політики;
- безперервність діяльності – передбачення у фінансовій звітності подальшого продовження діяльності;
- перевага сутності над формою – операції враховуються відповідно з їх сутністю, а не тільки виходячи з юридичної форми;
- історична собівартість – пріоритетність оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
- застосування єдиного грошового вимірювача;
- періодичність – складання фінансової звітності за певні періоди часу.




© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.