РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 16. Стратегічні аспекти управління підприємством

16.5. Основи стратегічного управління підприємствомМета стратегічного управління – створення такої системи управління, яка дозволила б «відстежувати» рух підприємства до наміченої стратегічної мети свого розвитку (Экономическая, 1995).

Стратегічні цілі потрібно встановлювати у всіх ланках і напрямах діяльності підприємства. Від цього залежить його виживання і успіх.

Сукупність цілей можна охарактеризувати за допомогою конкретних показників, що дає можливість виконати вимогу вимірюваності. Кожне підприємство вибирає свої власні цілі, а також формує систему показників для їх характеристики.

Основні види показників, які можуть відображати стратегічні цілі підприємства наведені в таблиці 16.6.

Таблиця 16.6 Перелік основних стратегічних цільових параметрів підприємства

Основні цільові параметри

Цілі продуктивності

Цілі успіху

Фінансові цілі

1.     Вид і структура програми виробництва та збуту

2.     Доля ринку

3.     Виробничі та складські потужності

4.     Виробничий та збутовий обсяг

5.     Конкурентоспро-можність продукції

6.     Місце розташування виробництва

7.     Шляхи збуту

1.     Обсяг та структура обороту

2.     Створення вартості

3.     Структура видатків

4.     Прибуток / рента-бельність

5.     Дивіденди

1.     Фінансова структура

2.     Структура та обсяг програми інвестицій і фінансування

3.     Платоспроможність

4.     Обсяг та структура залучених коштів, що забезпечують ліквідність підприємства

 

Всі вищевикладені параметри повинні відповідати певним вимогам. У їх числі:

-  обмежений обсяг показників;

-  багатофункціональний виклад (показники повинні містити дані всього підприємства, а також дані по центрах відповідальності);

-  можливість дослідження динаміки розвитку (необхідне тимчасове зіставлення, найменше за 5 років);

-  характер раннього попередження;

-  порівнянний характер (при відборі підконтрольних показників слід враховувати можливість їх порівняння в часі, порівняння по галузях і підприємствах).

Система стратегічного управління включає два блоки:

1.        Порівняння планових (нормативних) і фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин і винуватців відхилень.

2.        Визначення взаємозв'язку і взаємозалежності між одержаними відхиленнями за підконтрольними показниками і кінцевими результуючими показниками діяльності підприємства на основі аналізу «ланцюжків» економічних явищ.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.