РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 17. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

17.1. Задачі та функції маркетингу на підприємстві. Організаційна структура служби маркетингуТермін маркетинг походить від англійського market (ринок) і, в загальному випадку, застосовується для визначення двох наступних понять:
· однієї із функцій управління ринковою діяльністю підприємства, аналогічно управлінню фінансами, виробництвом, кадрами тощо;
· філософії (методології) виробничо-збутової діяльності підприємства в умовах ринку.
В наш час маркетинг у більшій мірі ототожнюється з другим поняттям і розглядається як загальна концепція ринкової діяльності підприємства на базі якої приймаються всі управлінські рішення.
Сутність маркетингової концепції (Котлер, 1995): "Виробляти те, що купується, а не продавати те, що виробляється". Згідно з нею маркетингова діяльність підприємства повинна бути спрямована на вирішення наступних задач:
· орієнтації виробництва на задоволення існуючих і потенційних підкріплених купівельною спроможністю потреб споживачів (запитів);
· створення і стимулювання попиту.
До основних функцій маркетингової діяльності відносять:
1. Аналіз зовнішнього середовища (економічних, політичних, соціальних, правових, технологічних, екологічних та ін. його умов), а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства в існуючих умовах. Визначення ринкових можливостей підприємства на цій основі.
2. Проведення ринкових досліджень за напрямками: аналіз споживачів і мотивів їх поведінки, товарів (у т. ч. ємності ринку і тенденцій змін його обсягів), конкурентів, методів збуту і стимулювання збуту, рівня і динаміки цін тощо.
3. Розробка ідей товарів (найбільш загальних уявлень про товари з точки зору можливої їх корисності для споживачів і виробників) і товарної політики.
4. Формування системи збуту і товароруху.
5. Формування системи стимулювання.
6. Розробка цінової політики.
7. Управління маркетингом (аналіз, планування, організація і контроль).
Звичайно, для конкретних підприємств в залежності від їх специфіки і умов господарювання значимість цих функцій буде різною і постійно змінюватися у часі, однак вони у більшій чи меншій мірі реалізуються їх маркетинговими підрозділами. Служба маркетингу, у залежності від масштабів і роду діяльності підприємства організаційно може створюватися як управління, відділ, бюро та ін., типова її структура наведена на рис. 17.1.

Рис. 17.1. Типова організаційна структура служби маркетингу
 
Можливі наступні варіанти структури служби маркетингу: функціональна (див. рис. 17.1), товарна (у випадку виробництва широкої номенклатури продукції у складі структурних підрозділів виділяють групи фахівців які спеціалізуються на окремих товарних групах), ринкова (при орієнтації на декілька різних ринків). Для функціонування підприємства у відповідності з концепцією маркетингу необхідно щоб керівник служби маркетингу був членом ради директорів (заступником директора), тобто мав відповідний статус.
Управління маркетингом полягає в управлінні комплексами заходів спрямованих на встановлення і розвиток взаємовигідних відносин зі споживачами. До складу цих заходів входять: аналіз ринкових можливостей, пошук (формування) цільових ринків для їх реалізації, розробка комплексу маркетингу, розробка маркетингових програм і планів, контроль їх реалізації. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.