РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 17. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

17.5. Складові конкурентних переваг підприємства на ринкуСкладовою досягнення успіху на ринку є завоювання і утримання конкурентних переваг. Забезпечити конкурентні переваги можна наступними основними шляхами (Джоббер, 2000):

·       за рахунок більшого задоволення цільових споживачів, що досягається диференціацією товарів відповідно до запитів споживачів;

·       за рахунок переваг у витратах (їх мінімізації).

Основні сфери і складові конкурентних переваг представлено у табл. 17.4 (Куденко, 1998).

Для аналізу конкурентоздатності (конкурентних позицій) підприємства застосовують різні підходи, однак загальна схема аналізу є наступною:

·       виявлення конкурентів. Слід відзначити, що існують: функціональна конкуренція, коли одні й ті ж потреби задовольняються різними способами, наприклад, потреби у відпочинку – рибалкою, спортом, фотографуванням і т. п.; видова, коли різні товари задовольняють одні й ті ж потреби, так фіксувати інформацію на папері можна кульковою, гелевою, чорнильною і т. п. ручками; предметна, коли різні товаровиробники виробляють одні й ті ж товари, наприклад, побутову техніку, продукти харчування тощо;

 

Таблиця 17.4 – Сфери і показники конкурентних переваг підприємства

Сфера конкурентних переваг

Показники конкурентних переваг

 

     Організаційні

     конкурентні

     переваги

Розміри підприємства

Рівень мобільності

Досвід роботи

Ефективність менеджменту

Фінансова міць

Розміри ресурсної бази

 

Функціональні конкурентні переваги

 

 

Маркетинг

Імідж підприємства

Розміри і кількість цільових ринків

Знання споживачів

Переваги у інформації, що отримана у результаті ринкових досліджень 

Ефективна цінова стратегія

Ефективна комунікаційна політика

Високий рівень сервісу

Ефективна стратегія товароруху

 

Вироб-ництво

Технологія

Ефективність виробництва

Якість товару

Мобільність виробництва

Економія на масштабах виробництва

Кадри

Кваліфікація персоналу

Досвід практичної діяльності

Переваги, отримані у вза­є­мо­відносинах  з зовнішніми організаціями (еконо­міч­ними контр­­агентами)

 Контроль каналів збуту

 Впливові контакти у галузі

 Підтримка уряду

 Доступ до фінансових ресурсів

 Доступ до матеріально-технічних ресурсів

 

·       аналіз можливостей конкурентів (їх сильних і слабких сторін, див. табл. 17.4);

·       виявлення цілей і стратегій розвитку конкурентів. Конкуренти, в принципі, можуть реалізувати одну з стратегічних ліній: нарощування конкурентних переваг, утримання, вичерпання можливостей (товарів та ринків). Крім того, виясняють на які ринки чи сегменти орієнтуються конкуренти, є вони на них лідерами чи ні і. т. п.?;

·       встановлення (вибір) конкурентних стратегій. На основі результатів попереднього пункту розробляють відповідну стратегію конкурентної боротьби (стратегію диференціації, стратегію цінового лідерства, фокусування, яка логічно об¢єднує перші дві при концентрації зусиль на цільовому сегменті чи ніші ринку);

·       оцінка можливих відповідних реакцій (для цього у ряді випадків застосовують рольові ігри, які імітують конкурентну боротьбу) і внесення коректив у власні конкурентні стратегії.

Нижче наведено приклад оцінки конкурентних позицій підприємства на одному із сегментів ринку (табл. 17.5).

 

Таблиця 17.5 – Ринкові позиції підприємств за ключовими факторами успіху (КФУ)

КФУ на сегменті ринку

Оцінка КФУ підприємств-конкурентів за шкалою 1-7

Аналізоване

підприємство

Конкурент А

Конкурент Б

Конкурент В

Собівартість

7

5

4

5

Використання виробничих потужностей

3

2

6

4

Різноманітність моделей

7

1

1

1

Якість товарів

6

5

3

5

Середній КФУ

(7+3+7+6)/4=5,75

(5+2+1+5)/4=3,25

(4+6+1+3)/4=3,5

(5+4+1+5)/4=3,75

Середня оцінка КФУ конкурентів

(3,25+3,5+3,75)/3=3,5

Конкурентна по­зиція аналізова­ного підприємст­ва

КП=((5,75-3,5)/3,5)×100 %=64,28 %

 

Результати аналізу показують, що конкурентні позиції аналізованого підприємства  перевищують середньоринкові на 64,28 %. У відповідності з оцінками аналізоване підприємство може застосовувати стратегію цінового лідерства (собівартість, якість), однак можна також застосовувати і стратегію диференціації (різноманітність моделей, якість). Остаточний вибір повинен базуватися на результатах аналізу можливих відповідних реакцій конкурентів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.