РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.1. Форми міжнародного поділу праціЗакономірним підсумком розвитку суспільного поділу праці є поділ праці між країнами, який зумовлений неоднаковою забезпеченістю країн природними багатствами, різними кліматичними умовами, географічним положенням, трудовими ресурсами (якісно і кількісно), соціальними й історичними умовами та іншими чинниками.
Міжнародний поділ праці як процес характеризується обміном товарами (послугами) і іншими результатами суспільно корисної діяльності між країнами в певних кількісних і якісних пропорціях. Міжнародний поділ праці має дві форми:
1) міжнародна спеціалізація;
2) міжнародна кооперація.
Міжнародна спеціалізація виробництва – це концентрація однорідного виробництва на основі диференціації національних виробництв і виготовлення однорідних товарів (послуг) в більшому об'ємі, ніж того вимагає внутрішній ринок, для здійснення міжнародного обміну.
До основних форм міжнародної спеціалізації слід віднести:
• предметну – виробництво готового продукту;
• подетальну – виробництво частин, елементів продукції;
• технологічну – виконання окремих технологічних процесів або окремих операцій єдиного технологічного процесу.
Міжнародна кооперація виробництва – це сумісна координація виробничо-господарської діяльності підприємств різних країн з метою збільшення об'ємів вироблюваних матеріальних благ за більш високої продуктивності праці.
Міжнародна кооперація може приймати найрізноманітніші форми, до основних слід віднести:
• сумісне коопероване виробництво;
• створення спільних підприємств;
• продаж комплектуючих;
• передачу (купівля-продаж) ліцензій на використовування прав промислової та інтелектуальної власностей (франчайзинг, міжнародний лізинг та ін.).
Міжнародна кооперація виробництва є у цей час основою міжнародної економічної інтеграції і прискорювачем науково-технічного прогресу (Волков, 1997).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.