РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.2. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльностіМіжнародний поділ праці, а також форми його вияву, визначаються, перш за все, соціально-економічними і політичними умовами. Саме вони формують механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД).
Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка заснована на взаєминах між ними і має місце як на території України, так і за її межами (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 1991).
Вибір ЗЕД (рис. 20.1) залежить від конкретних напрямів виробничо-господарської діяльності підприємства, його форми власності та фінансового стану, механізму державного регулювання і органів управління ЗЕД.
Всі держави світу різними методами і засобами регулюють свою зовнішньоекономічну діяльність.
Слід зазначити, що принципова структура державних інститутів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність господарюючих суб'єктів, і в економічно розвинутих, і в країнах, що розвиваються, приблизно однакова. Звичайно вона включає Кабінет Міністрів, Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків або зовнішньої торгівлі, Центральний банк, Центральне статистичне управління (міністерство), Експортно-імпортний банк, Міністерство закордонних справ і митні органи (Управління, 1998). Механізм регулювання ЗЕД в Україні представлений на рис. 20.2.
 
Центральний банк країни відіграє важливу роль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, валютно-фінансовими інструментами і, перш за все, регулюванні курсу національної валюти, який безпосередньо впливає на експортно-імпортні потоки.
Центральне статистичне управління веде статистичний облік зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються господарюючими суб'єктами країни.
Експортно-імпортний банк здійснює розрахункові та кредитні операції від імені уряду.
Міністерство закордонних справ сприяє визначенню зовнішньополітичних орієнтирів і забезпеченню зовнішньоекономічних інтересів національних експортерів та імпортерів.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснюється на основі таких принципів.
Принцип суверенітету народу України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, який передбачає:
• виняткове право народу України самостійно і незалежно проводити зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, які діють на її території;
• обов'язок України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання в області міжнародних економічних відносин.
Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що передбачає:
• право суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати в зовнішньоекономічні зв'язки;
• право суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені діючими законами України;
• обов'язок дотримуватися при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядків, встановлених законами України;
• виняткове право власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі отримані результати зовнішньоекономічної діяльності.
Принцип юридичної рівності та недискримінації, що обґрунтовує:
• рівність перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, у тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
• заборона будь-яких, окрім передбачених законом дій держави, результатом яких може стати обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцерозміщенням та іншими ознаками;
• неприпустимість обмежувальної діяльності з боку будь-яких суб'єктів, окрім випадків, передбачених законом.
Принцип верховенства закону, який передбачає:
• регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;
• заборона застосування підзаконних актів і актів управління місцевих органів, які різними способами створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови, менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України.
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає в тому, що Україна як держава:
• забезпечує однаковий захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;
• здійснює однаковий захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за її межами згідно з нормами міжнародного права;
• здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України.
Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості непридатного експорту при ввезенні і вивезенні товарів.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з цими принципами з метою:
• забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку України;
• стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, у тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;
• створення найбільш сприятливих умов для входження економіки України в систему світового поділу праці і її наближення до ринкових структур розвинутих країн (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 1991).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.