РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.5. Контракт у зовнішньоекономічній діяльностіВиробничо-господарська діяльність будь-якого економічного суб'єкта в остаточному підсумку має реалізацію товару/послуги, що передбачає активний пошук потенційних контрагентів (у тому числі, і зарубіжних) для висновку операції. Результатом таких пошуків і подальших переговорів є укладений між двома або декількома сторонами контракт.
За міжнародним правом під зовнішньоторговельним контрактом розуміється операція між двома або декількома сторонами, що перебувають у різних країнах, на поставку встановленої кількості товарних одиниць і/або надання послуг відповідно до злагоджених сторін умовами.
Звичайно в міжнародній торговій практиці застосовуються типові контракти. Типовий контракт являє собою приблизний договір або ряд уніфікованих умов, висловлених у письмовій формі, сформульованих наперед з урахуванням торговельної практики або звичаїв, прийнятих договірними сторонами. Такі контракти застосовуються в основному при висновку операцій на поставку промислової сировини на довгостроковій основі, а також при висновку операцій на біржах. Типові контракти розробляються зацікавленими міжнародними організаціями, союзами (об'єднаннями, асоціаціями, федераціями) підприємців, біржами, торговельними палатами, великими фірмами.
У міжнародній торговельній практиці використовуються найрізноманітніші типи і види контрактів, зміст яких залежить від типу здійснюваної операції. Розглянемо як приклад контракт купівлі-продажу.
Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу – комерційний документ, що є угодою на поставку товару і, якщо необхідно, надання супутніх послуг, злагоджений і підписаний імпортером і експортером. Неодмінною умовою договору купівлі-продажу є перехід права власності на товар від продавця до покупця. Саме це положення відрізняє контракт купівлі-продажу від інших видів контрактів (орендного, страхового, ліцензійного, франчайзингового та ін.).
Укладенню контракту передує робота із погодження всіх його умов: одна сторона розробляє проект контракту, інша – його вивчає і, якщо необхідно, доповнює, змінює. Після того, як всі спірні моменти злагоджені, сторони укладають контракт, і з цього часу діють всі права і обов'язки сторін за контрактом.
При висновку зовнішньоторговельної операції сторони повинні визначитися, право якої держави буде застосовуватися для регулювання форми висновку операції, прав і обов'язків сторін. Це пов'язано з тим, що національні закони, які регулюють відносини по міжнародних торговельних операціях, можуть відрізнятися і містити з одних і тих же питань протилежні розпорядження.
Правовою базою для висновку і реалізації договорів купівлі-продажу товарів на світовому ринку є Конвенція ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів».
Згідно з українським законодавством права і обов'язки сторін із зовнішньоторговельного контракту визначаються правом країни, яка обрана сторонами при укладенні контракту або в результаті подальшого узгодження. Якщо така угода між сторонами відсутня, до контракту застосовується право тієї країни, де встановлена, має своє місцепроживання або основне місце діяльності сторона, яка виступає:
• продавцем – у контракті купівлі-продажу;
• комітентом (консигнантом) – у договорі комісії (консигнації);
• довірителем – у договорі доручення;
• перевізником – у договорі перевезення (Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 1991, Ст. 6).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.