РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 19. ОСНОВИ зовнішньоекономічної діяльності підприємства

19.7. Основні підходи до встановлення ціни в зовнішньоторговельному контрактіОсновними проблемами, які необхідно вирішити при встановленні ціни на товар, є такі:
• на які ціни орієнтуватися експортеру при встановленні ціни пропозиції і імпортеру при визначенні доцільності закупівлі (рівень ціни);
• як співвідноситься ціна товару з витратами із доставки товару покупцю (базис ціни);
• яким способом розрахувати ціну на товар;
• як зафіксувати ціну в контракті;
• в якій валюті встановити ціну товару і в якій здійснювати платежі;
• як уникнути валютних ризиків.
У контракті ціна встановлюється за певну одиницю вимірювання:
• за кількісну одиницю товару, наприклад, за одиницю маси (кг, тонну і т.д.), площі (м2, м3 і т.д.), за штуку, комплект та ін.;
• за рахункову одиницю, наприклад, за десяток, сотню, дюжину і т.д.;
• за вагову одиницю, виходячи з базисного вмісту основної речовини в товарі, сторонніх домішок і вогкості.
Важливим моментом при ціноутворенні в зовнішньоекономічній діяльності є визначення рівня ціни. При цьому орієнтуються на такі види цін.
1 Світова ціна – ціна, за якою здійснюються великі комерційні експортно-імпортні операції в основних центрах світової торгівлі. Наприклад, на пшеницю і алюміній світовими є експортні ціни Канади; на пиломатеріали – експортні ціни Швеції; на каучук – ціни Сінгапурської біржі; на хутро – ціни Лондонського аукціону; на чай – ціни аукціонів у Калькутті, Коломбо і Лондоні.
2 Індикативна ціна – ціна на товар, яка відповідає ціні, що склалася або складається на певний товар на ринку експорту/імпорту на момент здійснення зовнішньоторговельних операцій з урахуванням умов поставки і умов проведення розрахунків.
3 Довідкові ціни – це ціни товарів у внутрішній оптовій або зовнішній торгівлі різних країн, опубліковані в друкованих виданнях.
4 Біржові котирування – це ціни товарів, що є об'єктом біржової торгівлі, які в основному відображають фактичні операції.
5 Ціни аукціонів близькі до котирувань бірж, оскільки відображають, як правило, реальні операції.
6 Середні експортні й імпортні ціни, обчислені на основі даних зовнішньоторговельної статистики шляхом розподілу вартості товару на його кількість.
7 Ціни попередніх операцій використовуються у разі відносної стабільності цін і, перш за все, на промислову сировину, а також на машини і устаткування.
8 Ціни фактичних операцій, як правило, регулярно не публікуються, а з'являються у пресі епізодично лише із окремих операцій.
9 Ціни пропозицій великих фірм менш представницькі, оскільки первинні ціни в результаті виторгу при укладанні операцій звичайно знижуються (в межах 10-15%).
Базисом ціни є та цінова основа, відносно якої відбувається розподіл витрат, пов'язаних із доставкою товару, між продавцем і покупцем (такі витрати складають іноді 40-50% від загальної ціни товару). Базис ціни визначається залежно від базисних умов поставки і в контракті позначається використовуванням відповідного терміну (EXW, FOB, FCA, CIF, CPT, DAF, DDU та ін.) з вказівкою назви географічного пункту, в який буде здійснена доставка товару. Наприклад, у контракті зазначається: «Ціна складає 10 500 дол. США FOB, порт Одеса країни продавця».
Тут необхідно з'ясувати один важливий момент: незалежно від того, яка базисна умова поставки обирається для встановлення ціни товару, зрештою всі витрати, пов'язані з доставкою товару від продавця до покупця, оплачує покупець. Але від умов поставки залежить і те, на який термін продавець і покупець вилучають із свого обігу засоби, необхідні для забезпечення доставки товару: чим більше на продавця покладено обов'язків із забезпечення доставки товару до покупця, тим на більший термін він для цього вилучить засоби з свого обігу. В справжньому ринковому господарстві, де гроші змінюють свою вартість щодня, це відіграє надзвичайно важливу роль.
Ще одним важливим моментом встановлення ціни в контрактах є спосіб її фіксації, який визначає, коли буде зафіксована ціна в контракті: у момент його висновку, протягом терміну його дії або у момент його виконання. Виходячи з цього, розрізняють такі види цін:
• тверда ціна (firm, fixed price) встановлюється у момент підписання контракту і протягом терміну його дії не змінюється. Тверда ціна застосовується в основному при термінах поставки від 1 до 14 днів, рідше – при більш тривалих термінах поставок. За твердими цінами здійснюється продаж устаткування з складу або з короткими термінами поставки (наприклад, автомобілів, електродвигунів та ін. стандартного устаткування). В цьому випадку в контракті робиться застереження: «ціна тверда, зміні не підлягає»;
• ціна з подальшою фіксацією (price to be fixed) застосовується при поставці товарів, що вимагають великих термінів виготовлення, і товарів, вартість яких залежить від їх якості (в основному при продажу металів або хімікатів із певною часткою домішок або корисних речовин), а також товарів, ціна яких схильна до значних кон'юнктурних коливань і встановлюється в процесі виконання контракту.
У контракті зазначається, що при виконанні договору ціна товару може змінитися, а також зазначається, на підставі чого буде встановлена ціна і які чинники будуть ураховуватися при її фіксації. Такими чинниками можуть бути:
- зміна величини фактичних витрат продавця на виготовлення товару унаслідок підвищення цін на сировину і комплектуючі, зміни законів, які регулюють розмір оплати робочої сили, податків і т.д.;
- зміна ринкової вартості товару унаслідок зміни кон'юнктури ринку (зниження/підвищення попиту на товар, а отже, і цін на нього);
- зміна вмісту корисних речовин або домішок у товарі в порівнянні з обумовленими параметрами в контракті.
Звичайно покупцю може бути надане право вибору моменту фіксації ціни протягом терміну виконання операції із застереженням, що передбачає, якими джерелами інформації про зміну ринкових цін йому слід користуватися для визначення рівня ціни (такими джерелами можуть бути біржові котирування, ціни, опубліковані в різних довідниках, каталогах, журналах і т.д.);
• рухома ціна – зафіксована ціна при укладенні контракту, яка може бути переглянута надалі під впливом зміни ринкової ціни даного товару до моменту його поставки. Якщо в контракті ціна ставиться в залежність від цього чинника, то в тексті контракту це відображається застереженнями трьох видів:
- застереження «hausse» (підвищення) означає, що будь-яке підвищення ринкової ціни призводить до підвищення контрактної ціни;
- застереження «baisse» (пониження) означає, що будь-яке пониження ринкової ціни призводить до пониження контрактної ціни, а будь-яке підвищення ринкової ціни до уваги не береться;
- застереження «hausse-baisse» ставить зміну контрактної ціни в залежність від відповідної зміни ринкової ціни.
Звичайно в контракті встановлюється допустима величина відхилення ринкової ціни від контрактної (2-6%), в межах якого зафіксована ціна не переглядається. При встановленні жвавої ціни обов'язково повинно бути передбачено джерело інформації про зміну ринкових цін. Жваві ціни найчастіше встановлюються на промислові сировинні та продовольчі товари, що поставляються за довгостроковими контрактами (Внешнеторговые, 1994);
• ковзаюча ціна (sliding price) – ціна, яка обчислюється шляхом перегляду договірної ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту; застосовується в контрактах на поставку товарів, що вимагають тривалого терміну виготовлення (велике промислове устаткування, судна, будівельні об'єкти і т.д.).
Спочатку в контракті встановлюється обумовлена сторонами структура початкової ціни (визначається відсоткова частка в ній постійних (прибуток, невигідні витрати, амортизаційні відрахування та ін.) і змінних витрат на сировину, матеріали, оплату праці. Останні і визначають ковзання ціни, оскільки зі зміною цін на сировину, податкова політика держави, рівень оплати праці в галузі будуть пов'язані з додатковими витратами на виконання даного контракту.
Структура початкової ціни має такий вигляд:
 
Ц ПОЧ = К Г + К З + К М, (20.3)
 
де Ц ПОЧ  – початкова ціна; К Г – коефіцієнт гальмування, тобто частка в ціні постійних витрат; К З – частка в ціні витрат на зарплату; К М – частка в ціні витрат на придбання сировини і матеріалів.
 
Остаточна ціна при такому способі фіксації ціни розраховується за формулою:
 
Ц ОСТ = Ц ПОЧ / 100 Х (К Т + К З  Х І З + К М Х І М), (20.4)
 
де І З  – індекс вимірювання заробітної плати (який дорівнює відношенню зарплати на момент поставки до зарплати на момент підписання контракту); І М – індекс зміни вартості матеріалів (який дорівнює відношенню вартості матеріалів на момент поставки до вартості матеріалів на момент підписання контракту).
 
При такому способі фіксації ціни необхідно ураховувати, що індекси зміни зарплати і вартості сировини визначаються звичайно в ті періоди, коли виробник фактично здійснював витрати на придбання сировини (перша половина терміну виготовлення товару) і на оплату робочої сили (найбільш інтенсивно використовується робоча сила при виготовленні товару і його доведенні в останні дві третини терміну контракту) (Внешнеторговые, 1994).
 
Приклад
Припустимо, що коефіцієнт гальмування дорівнює 35%, частка витрат на зарплату складає 20%, а частка витрат на сировину і матеріали складає 45%. Припустимо, початкова ціна технологічної лінії – 250 000 дол. США; індекс зміни зарплати складає 1,12, а індекс зміни вартості матеріалів дорівнює 1,43. Отже, остаточна ціна контракту складе:
 
Ц ОСТ = 250 000 / 100 Х (35 + 20 Х 1,12 + 45 Х 1,43) = 304 375 дол. США,
 
тобто ціна збільшиться на 21,75%.
 
У контракті зазначається тільки загальний порядок фіксації ціни, наприклад, робляться такі застереження: «Якщо до моменту поставки товару змінюються фактичні витрати виготовлювача, про що він письмово повідомить покупця з додатком документів, які підтверджують збільшення витрат, то ціна на товар збільшиться відповідно до збільшення витрат». Також у контракті домовляються про граничний рівень відхилення остаточної ціни від початкової шляхом внесення деяких обмежувальних умов, наприклад, встановлення у відсотках до договірної ціни межі, в рамках якої ціна не переглядається, а також межі можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 10% від загальної вартості замовлення), яка називається лімітом ковзання.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.