РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 20. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

20.4. Управління інноваційним розвиткомІнноваційна діяльність і інноваційний розвиток з позицій конкретного підприємства орієнтовані на досягнення поставлених його цілей (завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку в поточному періоді чи перспективі, забезпечення високих темпів стійкого економічного розвитку і т.п.) в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших підприємств можуть з ними не збігатися (і як правило, не збігаються). Це протиріччя цілей слід належним чином враховувати. При цьому оцінка такої взаємодії носить імовірнісний характер і не може бути однозначною.
Інноваційна діяльність підприємств здійснюється під впливом ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва і споживання, механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, механізмів економічних циклів і т.д.), а також регулюючих механізмів, у тому числі механізмів державного і регіонального регулювання та підтримки (Ильяшенко 1996б).
Регулювання інноваційних процесів здійснюється наступними методами:
· планування, у т.ч. формування держзамовлень, реструктуризація економіки, планування розвитку території;
· економічного стимулювання, у т.ч. система оподатковування, заохочення розвитку науки і техніки, екологічне регулювання, заохочення інвестицій і інновацій, система кредитування;
· правовими, у т.ч. правове регламентування, адміністративні санкції, система стандартів;
· соціального регулювання, у т.ч. суспільні рухи, демократичні інститути;
· політичного регулювання: політичні права і гарантії.
Дія цих механізмів слід розглядати як макрорівень управління інноваційною діяльністю.
Структура економічного механізму управління інноваційною діяльністю й інноваційним розвитком на рівні підприємства (мікрорівень управління) і схема його взаємодії з ринковими і регулюючими механізмами показані на рис. 23.6.
З погляду мікрорівня управління, впливи регулюючих механізмів (макрорівень) сприймаються як впливи факторів зовнішнього середовища і відповідним чином враховуються.
Система управління інноваційним розвитком підприємства є відкритою системою. Її вхід - інформація про зовнішнє середовище господарювання (економічну, політичну, соціальну, демографічну, екологічну й ін. його складові), а також про потенційні можливості підприємства. Виходом є комплекс впливів на інші функціональні підсистеми підприємства (кадрову, технологічну, маркетингову, фінансову і т.п.) і на цільовий ринок, об'єднаний у 4Р: товар, ціна, система розподілу (збуту), система стимулювання. 
 
Суб'єктом управління є керівництво підприємства (керівництво його структурних підрозділів).
Об'єктом управління - процес інноваційного розвитку, який реалізують працівники підрозділів підприємства, що розглядається.
Слід зазначити, що споживачі в більшості випадків відносяться до нової продукції (нових технологій) з певною настороженістю, проявляють певний консерватизм стосовно них. Тому мотивації споживання при переході на інноваційний шлях розвитку, слід приділяти особливу увагу. Це означає, що приймаючи рішення про розробку інновації, завжди необхідно аналізувати, чи існують мотиви, що підштовхують споживачів до споживання даної інновації? Якщо таких мотивів немає, то варто всерйоз задуматися про доцільність її розробки, слід оцінити ефективність формування спонукальних мотивів (стимулювання споживання) шляхом порівняння прогнозованих витрат на проведення відповідних заходів і очікуваних результатів від упровадження новації. У цьому випадку, порівнюючи альтернативні варіанти інноваційного розвитку, перевагу слід віддавати тому, у якому споживання інновацій мотивується в більшому ступені. Наявність мотивації споживання є первинною стосовно мотивації виробництва, оскільки при відсутності дефіциту і наявності гострої конкуренції товаровиробників купуватися буде лише та продукція, яка відповідає потребам і запитам споживачів. Можна стимулювати виробництво продукції, але якщо її переваг не оцінять споживачі, те всі зусилля виявляться даремними.
Таким чином, узгоджену роботу всіх систем економічного механізму управління інноваційною діяльністю на підприємстві (див. рис.23.6) забезпечує система мотивації, тобто вона є узгоджуючою і об’єднуючою.
Взаємодія функціонально-структурних систем механізму одна з одною і зовнішнім середовищем здійснюється за допомогою системи інформаційного забезпечення, що виступає в ролі свого роду інформаційного каналу для обміну необхідної для управління інформацією
В підсумку слід відзначити, що в умовах прискорення темпів НТП і глобалізації економічних процесів саме інновації повинні стать основою забезпечення економічної незалежності і переходу економіки країни до фаз економічного пожвавлення і зростання, сприяти інтеграції в співтовариство цивілізованих країн.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.