РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 2. ТРУДОВІ ФАКТОРИ

2.1. Поняття трудових факторівраця нарівні з капіталом і природними ресурсами є найважливішим фактором виробництва.

У широкому розумінні праця(труд)цілеспрямована діяльність людини щодо створення матеріальних і духовних благ. Праця передбачає єдність трьох моментів:

1) самої цілеспрямованої діяльності людей (це і є власне праця у вузькому розумінні);

2) предметів праці;

3) засобів праці.

У вузькому розумінні під працею, або трудовою діяльністю, слід вважати розумові і фізичні витрати, здійснювані людьми в процесі виробництва.

Компоненти виробничої системи, що характеризують джерела праці, одержали назву трудових факторів.

Трудові фактори – це люди і притаманні їм властивості виконувати фізичну й інтелектуальну роботу, які є елементами  виробничої системи.

Формування трудових факторів пов'язано з трьома ключовими категоріями:

трудовими ресурсами;

робочою силою;

трудовим потенціалом.

Трудові ресурси – це економічно активне, працездатне населення, тобто частина населення країни (регіону), що має необхідний фізичний розвиток, розумові здібності і знання (освіту) для роботи у виробничій сфері.

 

Примітка

Термін «трудові ресурси» характерний для соціалістичної політичної економії. За традицією він використовується і зараз вітчизняною економічною наукою. У сучасній науці все частіше застосовується інший термін «економічно активне, працездатне населення».

 

За законодавством України до трудових ресурсів  відносять:

1) населення в працездатному віці: чоловіки 16-59 років і жінки 16-54 років, за виключенням непрацюючих інвалідів війни і праці I та II груп і непрацюючих осіб працездатного віку, що одержують пенсію за віком на пільгових умовах (чоловіки 50-59 років; жінки 45-54 років);

2) населення, старше та молодше від працездатного віку, зайняте в суспільному виробництві.

Основні дані, що характеризують трудові ресурси України, наведені в таблиці 2.1.

Робоча сила здатність людини до праці, тобто сукупність фізичних і інтелектуальних здібностей людини, необхідних для здійснення трудових процесів.

 

Примітка

Іноді термін «робоча сила» розуміється спрощено як кількість людей, здатних до здійснення трудових процесів.

 

Таблиця 2.1. Показники, що характеризують трудові ресурси України в 2001 р. (Статистичний, 2001; Квартальні, 2002; Оперативна, 2001)

Показник

Значення

тис. чол.

%

1 Всього трудових ресурсів, тисяч чоловік (%),

29961,1

100

в т.ч.

 

 

працездатне населення  працездатного віку

27426,2

91,54

працюючі особи старшого віку

2533,7

> 8,45

працюючі підлітки

1,2

< 0,1

2 Всього економічно активного населення,

23127,4

100

у т.ч.

 

 

працюючі

20419,8

88,3

безробітні

2707,6

11,7

3 Рівень безробіття:

 

 

розрахований за міжнародною організацією праці (МОП)

-

11,7

офіційно зареєстрований

-

4,2

 

Трудовий потенціал – наявні або очікувані  кількісні та  якісні трудові фактори, якими володіє суспільство (національна економіка, регіон). Кількісно трудовий потенціал вимірюється числом економічно активного, працездатного населення (кількістю трудових ресурсів). Якісно трудовий потенціал визначається професійно-освітнім рівнем трудових ресурсів чи іншими характеристиками, що дають змогу оцінити їх здатність до виконання роботи (виробництва певної кількості матеріальних і духовних благ).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.