РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 3. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

3.4. Знос і відтворення основних фондівОсновні виробничі фонди піддаються фізичному і моральному зношенню.
Під фізичним зносом розуміють втрату основними фондами їхньої споживчої вартості. Наприклад, зниження продуктивності, втрата частини функцій та ін.
 
Примітка
В українській мові вживаються декілька рівноцінних термінів, які передають зміст російського терміну “износ”. Це знос (Положення, 2000), спрацювання (Економічна, 2000), зношування (Економічна, 2000), зношення (Бойчик І.М., 2001).
 
Фізичне спрацювання (зношення) – це втрата основними фондами їх споживчої вартості, тобто певних властивостей. Наприклад, зниження продуктивності, втрата частини функцій тощо.
Фізичне спрацювання відбувається як під час роботи основних фондів, так і при їх бездіяльності (наприклад, під впливом корозії). Ступінь фізичного зношення устаткування залежить від багатьох факторів: від конструкції і якості матеріалів, типу виробництва, специфіки технологічних процесів, кваліфікації робітників, часу фактичного використання і продуктивності устаткування тощо.
Моральне спрацювання (знос) основних фондів відображає зменшення їх вартості незалежно від фізичного зносшення. Розрізняють моральний знос першого (I) і другого (II) роду.
Моральне зношування І роду відбувається тоді, коли основні фонди з аналогічними споживчими властивостями (продуктивністю, функціями, експлуатаційними характеристиками) появляються на ринку за більш низькою ціною. Моральне зношування першого роду викликається підвищенням продуктивності праці в галузях, які виготовляють основні фонди, зокрема, виробництво машин здійснюється з меншими витратами, і вони стають дешевшими.
Моральне зношування ІІ роду відбувається тоді, коли за тою самою ціною на ринку появляються основні фонди з більш високими споживчими властивостями. Моральне зношування другого роду зумовлене тим, що починається випуск більш ефективних машин і устаткування (вища продуктивність, більша кількість виконуваних функцій, менша енергоємність та ін.) за такою самою ціною. Внаслідок цього використання техніки, яка продається за старою ціною, стає невигідним. Її змушені переоцінювати, незважаючи на відносно непоганий фізичний стан. Іноді таку техніку змушені заміняти навіть раніше від фізичного спрацювання.
Часто відбувається поєднання зазначених моральних зношувань (тобто І і ІІ роду). У цьому випадку за більш низькою ціною можна купити основні фонди навіть з більш високими функціональними характеристиками, ніж аналоги, які вони заміняють. Інакше кажучи, нова техніка виявляється і дешевшою, і кращою.
 
Цифри і факти
Ступінь фізичного спрацювання виробничих основних фондів у 1997 р. становила 44,4%, з них у промисловості – 47,8%, сільському господарстві – 37,3%, будівництві – 50,4%. У 2000 р. – 47,6%, з них у промисловості – 50,1%, сільському господарстві – 41,1%, будівництві – 48,7% (Статистичний, 2001).
 
Фізичне спрацювання основних фондів частково компенсується шляхом капітального ремонту, а повна компенсація (реновація) здійснюється шляхом замінення старих елементів основних фондів новими. Моральний знос основних фондів може бути компенсований за рахунок модернізації.
 
Примітка
Під час модернізації, як правило, замінюють елементи основних фондів або вузли устаткування, які зазнають морального зносу більш за інші. При цьому інші елементи можуть залишатися без зміни. Наприклад, у цеху можуть бути замінені тільки робочі машини і обладнання або найбільш важливі їх частини; у верстатах – інструмент або ходова частина; у комп'ютері – блок пам'яті або інтегральна схема тощо.
 
Грошова компенсація фізичного спрацювання основних фондів здійснюється шляхом амортизації.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.