РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 5. ПРИРОДНІ ФАКТОРИ

5.2. Функції природних факторів і формування еколого-економічних відносинПерш ніж перейти до розгляду функцій природного середовища, слід відзначити своєрідну триєдність самої людини:
• людина як біологічна істота – частина природного середовища, фізіологічний організм;
• людина як суспільна сутність – особистість – є частиною суспільства, елементом соціальної природи;
• людина як компонент економічної системи є робочою силою, трудовим ресурсом.
Природні фактори стосовно людини виконують функції, які умовно можуть бути поєднані в чотири основні групи (рис. 5.1).
1. Фізіологічні функції підтримують життя людини як біологічного організму (“біолюдина”).
2. Соціальні функції забезпечують формування людини як особистості (“соціолюдина”).
3. Економічні функції визначають діяльність економічної системи, в т.ч. відтворення людини як трудового ресурсу (“трудолюдина”).
4. Екологічні функції формують, регулюють і підтримують стан екосистеми, в якій живе людина.
Хоча три людини (біо-, соціо-, трудо-) існують в одному тілі, вони значною мірою відрізняються за своїми життєвими потребами, функціями і мотивами життєдіяльності.
Потреби “біо-” пов'язані із задоволенням природних потреб в їжі, воді, повітрі для дихання, можливості продовжувати свій рід, фізіологічному комфорті (температура, тиск, вологість та ін.). Потреби “соціо-” пов'язані з формуванням особистості і реалізацією соціальних інтересів. Потреби “трудо-” пов'язані з досягненням певних економічних цілей (максимізація прибутку, зниження витрат, збільшення продуктивності праці).
Функції природи надзвичайно важливі при формуванні економічних оцінок природних факторів (докладніше див.: Мельник, 2002).
Економічні функції. Економічні функції природи є тією єдиною основою, що дозволяє факторам природного середовища знайти економічну оцінку. Серед економічних функцій природи найбільш очевидними є ті, які забезпечують потреби виробничого середовища. Їх умовно можна об'єднати в три основні підгрупи:
• задоволення потреб у ресурсах (матеріальних, енергетичних, інформаційних, комунікаційних, редукційних; останнє, зокрема, визначається асиміляційним потенціалом природи);
• формування умов для відтворення фізіологічних кондицій людини як трудового ресурсу;
• формування умов для відтворення особистісних властивостей людини як трудового ресурсу.
Як бачимо, перша підгрупа економічних функцій пов'язує їх з екологічними функціями природи. Друга і третя підгрупи пов'язані з фізіологічними і соціальними потребами людини і, отже, з відповідними функціями природи. Саме цей взаємозв'язок формує “місток” між фізіологічними, соціальними й екологічними функціями природи, з одного боку, і економічними функціями – з іншого.

 Рис. 5.1. Функції природи стосовно людини
 
Зазначені три підгрупи не вичерпують економічних функцій природи. Ще одна підгрупа непрямо пов'язана з потребами у фізіологічних, соціальних і екологічних функціях природи. Справа у тому, що коли людина достатньою мірою усвідомлює потреби в цих функціях, вони починають формувати попит на відповідні групи предметів і послуг. А попит, як відомо, є двигуном економіки. Зокрема, фізіологічні потреби в чистому середовищі змушують створювати екологічно орієнтовані засоби (моніторингові системи, очисне устаткування, заходи рекреаційного характеру тощо). Соціальні потреби в інформаційному контакті з природними ландшафтами формують попит на відповідні роботи і послуги (облагороджування ландшафтів, екотуризм тощо). Об'єктивна необхідність підтримання екологічної рівноваги змушує нести витрати відповідної спрямованості (створення заповідників, заказників, національних парків, екологічний моніторинг, проведення заходів щодо дослідження та збереження біологічних видів та ін.), враховуючи упущену вигоду від стримування промислового і сільськогосподарського розвитку на певних територіях (особливо тих, які можна вважати “вузькими ланками” екосистем планети).
Таким чином, об'єктивна природа фізіологічних, соціальних і економічних потреб покладена в основу бажань людини платити за відповідні властивості компонентів природного середовища зокрема і природні блага в цілому. Саме на основі цих потреб формується ринок екологічно обумовлених товарів і послуг. Саме ці потреби змушують інвестувати значні кошти на підтримання екологічної рівноваги планети і збереження біологічного різноманіття. Все разом – як ринок, так і цільові інвестиційні потоки – формує підґрунтя для розвитку економічних оцінок природного середовища. Тільки на основі економічних оцінок можна щось купувати і продавати, планувати фінансову діяльність.
Разом з тим варто підкреслити: економічну оцінку можуть отримати тільки економічні функції природи. Інші функції природи (фізіологічні, соціальні, екологічні) можуть отримати вартісну оцінку тільки через їх взаємозв'язок з економічними функціями. І теоретично, і практично такі оцінки – це всього-на-всього своєрідний відбиток зазначених функцій на площину економічних функцій природи.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.