РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

1.1. Предмет макроекономікиМакроекономіка – економічна наука, що вивчає, досліджує результати та наслідки спільної економічної діяльності людей, явища і процеси, які відбуваються в економіці з погляду її цілісності.
Завданням макроекономіки є пізнання, аналіз, систематизація, узагальнення процесів і явищ, які відбуваються в народному господарстві в цілому, та визначення основних економічних заходів його розвитку. Тому іноді макроекономіку називають теоретичною основою економічної політики держави.
Макроекономіка досліджує проблеми безробіття, інфляції, економічного зростання, зовнішньоекономічну політику держави, валютні обмінні курси тощо.
Центральною проблемою макроекономіки є проблема економічної рівноваги. Економічна рівновага означає такий стан економіки, при якому досягається рівновага і взаємне збалансування структур, що протистоять одна одній (виробництво і споживання, попит і пропозиція тощо).
Макроекономічна рівновага, стабільність, достатні темпи економічного зростання належать до найважливіших суспільних благ, які або прямо, або опосередковано впливають на добробут кожного громадянина. Саме і цієї причини Макроекономіка є необхідною і дуже корисною наукою, що з'ясовує, чому змінюються загальні умови ділової активності, як справляється зі своїми обов'язками уряд, який мусить запобігти глибоким спадам виробництва та інфляції, що підривають підвалини суспільства.
Об'єктом макроекономічного аналізу є економічна система в цілому та ЇЇ агреговані параметри.
Економічна система охоплює або економіку в цілому, або невід'ємні ЇЇ активні підрозділи (агрегати): урядовий сектор, приватний сектор. Досліджуючи агрегати, макроекономіка прагне дати загальну картину структури еко­номіки і зв’язків між ними (окремими великими агрегата­ми). Макроекономічний аналіз охоплює такі економічні величини, як загальний обсяг доходів, загальний обсяг витрат, рівень цін тощо.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.