РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

1.2. Основні елементи економічної системиЕкономічна система – це певним чином упорядкована система відносин і зв'язків між виробниками та споживачами матеріальних благ і послуг.
Основними елементами економічної системи є:
− соціально-економічні відносини, які базуються на різних формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності;
− конкретні економічні відносини і зв'язки між гос­подарськими суб'єктами;
− організаційні форми господарської діяльності – поділ праці, спеціалізація та кооперування виробництва;
− господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макрорівні.
Існують такі типи економічних систем:
− ринкові;
− неринкові;
− адміністративно-командні.
Основні ознаки ринкової економічної системи вільної конкуренції (XIX – початок XX ст.):
− свобода учасників економічної діяльності;
− приватна власність на Інвестиційні ресурси;
− ринкове ціноутворення;
− вільна конкуренція;
− стихійне ринкове регулювання.
Основні ознаки сучасної ринкової економіки (друга половина XX ст.):
− колективна, приватна та державна власність;
− державне регулювання економіки;
− маркетингова система управління виробництвом. Основні ознаки неринкової економічної системи (традиційна економічна система, притаманна нерозвинутим країнам):
− багатоукладність;
− натуральне виробництво;
− відстала техніка та технологія;
− ручна праця;
− переважання дрібнотоварного виробництва. Основні ознаки адміністративно-командної системи (https://booicasinoplay.net/):
− державна власність на основні засоби виробництва;
− централізоване планування та управління вироб­ництвом;
− монополізація економіки державою;
− централізований розподіл виробничих та фінансо­вих ресурсів.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.