РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 3. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

3.6. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиціїВзаємодія та взаємозв'язок між сукупним попитом та сукупною пропозицією здійснюється через систему цін.

Рис. 3.6. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
На графіку (рис. 3.6) точка перетину кривої сукупного попиту АД та кривої сукупної пропозиції АS – точка рівноваги, яка визначає рівноважний рівень цін ра та рівноважний реальний обсяг національного виробництва QA.
Існують три варіанти макрорівноваги.
Якщо сукупний попит змінюється в межах кейнсіанського відрізка, то зростання попиту призводить до зростання реального обсягу національного виробництва і зайнятості при сталих цінах.
Якщо сукупний попит зростає на проміжному відрізку, то це призводить до зростання реального обсягу національного виробництва, рівня цін та зайнятості.
Якщо сукупний попит зростає на класичному відрізку АS то це призводить до інфляційного зростання цін та номінального ВНП при незмінному обсязі реального ВНП (оскільки, як уже зазначалося, він не може зроста­ти за межі рівня “повної зайнятості”).
Зазначимо, що попит і пропозиція не завжди зрівно­важують одне одного. Рівновага між ними виникає як окремий випадок їхньої нерівноваги. Крім того, обсяг попиту може бути меншим від обсягу пропозиції через збільшення заощаджень, які скорочують поточний су­купний попит, здійснюють фінансове забезпечення інве­стицій і майбутньої пропозиції.
Взаємодія та взаємозв'язок між попитом і пропо­зицією здійснюються через систему цін. Ціна рівноваги рухлива, оскільки рухливе співвідношення попиту та пропозиції. За сучасних умов засобом збалансування по­питу та пропозиції, стабілізації економіки у рамках дер­жави є принцип мультипліка­тора Кейнса. Пояснимо йо­го сутність на такому прикладі.
Припустимо, що попит на якийсь товар істотно зменшується. Це означає зниження виробництва даного това­ру, тобто згортання виробництва, звільнен­ня найнятих працівників, банкрутство та ін. Оскільки всі галузі і види праці так чи інакше взаємопов'язані між собою, падіння попиту починає спостерігатися в інших галузях. Знижен­ня споживчого й інвестиційного попиту, що триває, веде до їх падіння в третіх галузях. У результаті падіння попиту виявляється у кілька разів більшим за початковий. Ана­логічна картина спостерігається при підвищенні попиту На якийсь товар. Це значне підвищення як локомотив починає витягувати весь ланцюг сукупного попиту. От­же, збільшення (зменшення) сукупного попиту можна попередньо передбачати, регулюючи тим самим відпо­відність попиту та пропозиції.
Принцип мультиплікатора можна використати там, де економіка не завантажена до повних можливостей ви­робничих потужностей, тобто не працює на межі своїх можливостей. Невикористані резерви (певна нерівновага) дають змогу маневрувати, збільшуючи (скорочуючи) попит. Якщо економіка працює на межі своїх можливос­тей, дія мультиплікатора стимулює інфляцію.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.