РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ТА ЙОГО РІВНОВАГА

4.3. Ринок грошей та цінних паперівГрошовий ринок складається з попиту на гроші та їх І пропозиції. Попит на гроші та їх пропозиція визначають І “ціну” грошей, що залежить від рівня процентної ставки, яка сплачується за їх використання. Можна сказати, що грошовий ринок – це ринок короткострокових кредитних операцій, на якому попит на гроші та їх пропозиція виз­начають рівень процентної ставки (тобто ціну грошей).
Ринок грошей утворюється в результаті взаємодії національного банку з комерційними, а також у резуль­таті взаємодії комерційних банків.
Попит на гроші пред'являють комерційні банки, підприємства, домашні господарства, держава.
Пропозицію грошей надає національний банк.
Виділяють два основних мотиви попиту на гроші: операційний та спекулятивний.
Операційний попит на гроші, основою якого є операції купівлі-продажу, залежить від інтервалу часу між момен­тами отримання і використання грошових коштів. Чим цей інтервал коротший, тим менший попит на гроші навпаки:
М1 = t × Р × Q,
де М1 – операційний попит на гроші;
t – лаг (запізнення) між отриманням і використанням грошових коштів;
Р – рівень цін;
Q – обсяг виробництва.
Спекулятивний попит на гроші визначається ставкою процента і:
M2 = M2(i).
Якщо процентна ставка низька, спостерігається висо­кий курс цінних паперів. Це послаблює стимули до вкла­дання в них ліквідних коштів через ризик, пов'язаний з падінням курсу цінних паперів у зв'язку із зростанням процентної ставки і навпаки:
Дивіденди
Курс акції = –––––––––––––––––– 100%.
Процентна ставка
Існує ставка процента іc, за якої економічні суб'єкти перестають вкладати ліквідні кошти в цінні папери.


Спекулятивний попит на гроші при цьому необмежене зростає. Це показано на рис. 4.3. 


Рис. 4.3. Залежність спекулятивного попиту на гроші від ставки процента
Умови загальної рівноваги на ринку грошей та цінних паперів можна записати у такому вигляді:
Мn = М1 + М2 = t Р Q + М2(і),
де Мn – пропозиція грошей;
М1 – операційний попит;
М2 – спекулятивний попит;
t – лаг між отриманням і використанням грошей;
Р – рівень цін.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.