РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 5. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

5.4. Економічне зростання: суть, типи, значенняЕкономічне зростання завжди означає реальний при­ріст обсягу національного продукту внаслідок збільшен­ня кількості факторів виробництва, або удосконалення техніки та технології. Можливе ще й таке визначення: економічне зростання – це збільшення реального обсягу ВНП, або реального доходу на душу населення.
Економічне зростання вимірюється такими показни­ками, як: ВВП, ВНП, ЧНП.
Інформацію про зміни економічного зростання дає такий показник, як темп зростання:
ВНП1
Темп зростання ВНП = ¾¾¾¾ 100%,
ВНП0
де ВНП1 – валовий національний продукт звітного року;
ВНП0 – валютний національний продукт базового року.
Існують такі типи економічного зростання: екстен­сивний, інтенсивний, змішаний (реальний).
Екстенсивний тип має місце тоді, коли збільшення ре­ального обсягу національного продукту здійснюється внаслідок збільшення кількості використання факторів виробництва.
Інтенсивний тип має місце тоді, коли збільшення еко­номічного потенціалу здійснюється за рахунок застосу­вання нової техніки і технології.
Змішаний (реальний) тип має місце тоді, коли збільшення реального обсягу національного продукту здійснюється внаслідок збільшення кількості використо­вуваних факторів виробництва і застосування нової техніки та технології.
Економічне зростання розглядається як важлива еко­номічна мета, оскільки збільшення реального обсягу національного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя. Взагалі зростаюча еко­номіка має більші можливості задовольняти нові потреби і вирішувати ширше коло соціально-економічних про­блем як в своїй країні, так і на міжнародному рівні.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.