РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 5. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

5.5. Фактори економічного зростанняДо найважливіших факторів економічного зростання належить: кількість і якість природних та трудових ре­сурсів, обсяг основного капіталу, технологія.
Це так звані А-фактори пропозиції. Вони роблять ви­робництво фізично можливим і визначають його спро­можність до зростання. Б-фактори пов'язані з реалізацією зростаючого виробничого потенціалу. Економіка країни повинна забезпечити повне використання зростаючих обсягів ресурсів, що вимагає збільшення сукупних ви­датків. В-фактори розподілу. Для найбільш ефективного використання виробничого потенціалу повинна бути за­безпечена повна утилізація ресурсів (а не тільки залучен­ня їх у господарський обіг). Необхідно так розподіляти зростаючий обсяг ресурсів, щоб одержати максимальну кількість корисної продукції.
Всі ці фактори взаємопов'язані між собою. Напри­клад, безробіття уповільнює темпи накопичення капіта­лу, низькі темпи капіталовкладень можуть стати причи­ною безробіття.
Загальне уявлення про взаємодію всіх цих факторів дає крива виробничих можливостей (рис. 5.2). Ця крива відображає поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних, трудових ресурсів і основ­ного капіталу, за даного рівня технологічного потенціалу.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.