РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 5. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

5.7. Джерела економічного зростанняПриріст обсягу виробництва (Q) може бути досягнутий за рахунок приросту праці (L), приросту капіталу (DK),технічних нововведень (ТН).
Відповідно приріст обсягу виробництва за рік визначається внеском кожного фактора виробництва в економічне зростання.
Приріст обсягу виробництва може бути досягнутий за допомогою залучення більшого обсягу ресурсів та про­дуктивнішого використання їх.
Розглянемо; наприклад, як впливає на реальний ВНП зростання витрат праці.
Реальний ВНП у будь-який час визначається як вит­рати праці (в чол.-год.), зменшені на продуктивність праці (реальний годинний виробіток в розрахунку на од­ного робітника).
ВНП = Кількість відроблених чол. – год. х
х Продуктивність праці.
Затрати праці залежать від:
– кількості зайнятих (а вона в свою чергу залежить від кількості населення і відсотка працездатних);
– тривалості робочого тижня (правові фактори, коле­ктивні договори).
Продуктивність праці залежить від:
– технічного прогресу (або сукупної продуктивності факторів виробництва, обсягу капіталовкладень, освіти, розміщення трудових ресурсів та ін.).
Таким чином, реальний обсяг виробництва залежить від:
– кількості зайнятих;
– середньої кількості відроблених годин;
– продуктивності праці.
В економічно розвинутих країнах зростання продук­тивності праці забезпечується на 70–80% за рахунок технічного прогресу.
Економічний розвиток залежить від економічного зростання (характеру використання продуктивних сил суспільства) і суспільного способу виробництва (ево­люції економічної системи).
Найважливішими проблемами теорій економічного зростання є:
– відшукання джерел зростання;
– забезпечення довготривалої стійкості;
– темпи оновлення та структура національного гос­подарства;
– економічні наслідки технічного прогресу;
– підходи до вимірів факторів та результатів. З метою вирішення цих та інших проблем застосову­ються моделі економічного зростання.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.