РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 5. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

5.8. Неокласична модельВ основу неокласичної концепції економічного зрос­тання покладено припущення про те, що кожний фактор виробництва “вносить” свою частку у вироблений національний продукт. Основним інструментом неокла­сичного аналізу економічного зростання є виробнича функція:

де V–обсяг продукту;
х1 – виробничі фактори (робоча сила, капітал, земля);
 – граничний продукт i-го фактору.
Таким чином, відповідно до наведених формул обсяг продукту визначається сумою добутків кожного фактору на його граничний продукт.
Виробнича функція передбачає визначити найбільш доцільні комбінації різних факторів виробництва для до­сягнення максимального обсягу продукції. Тому вироб­нича функція може бути використана як аналітичний інструмент при плануванні темпів економічного зростан­ня та інших можливих макроекономічних пропозицій.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.