РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 6. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

6.2. Дискреційна фіскальна політикаДискреційна політика грунтується на регулюванні державою своїх витрат та зміні рівня податкових ставок.
Збільшення (зменшення) державних витрат збільшує (зменшує) сукупний попит. Зайнятість зростає (спадає) – випуск продукту зростає (спадає), підвищення (знижен­ня) податків зменшує (збільшує) доход, що знижує (підвищує) сукупний попит, зайнятість і випуск продук­ту спадають (зростають).
Розширююча дискреційна політика збільшує сукуп­ний попит за допомогою зростання державних витрат і зниження податків.
Обмежувальна політика стримує сукупний попит за до­помогою зниження державних витрат і підвищення по­датків. Обмежувальна політика застосовується для боротьби з інфляцією, розширююча – для циклічності розвитку економіки і забезпечення економічного зростання.
Дискреційна фіскальна політика – це політика, при якій уряд свідомо маніпулює податковими та державни­ми видатками з метою зміни реального обсягу національ­ного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання.
Фіскальна (податково-бюджетна) політика щільно взаємодіє з грошово-кредитною політикою з метою стабілізації економіки.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.