РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 7. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

7.2. Депозитний та грошовий мультиплікаториКомерційні банки в умовах дворівневої банківської системи “створюють” гроші, коли надають позики в обсязі своїх кредитних ресурсів.

Депозити – Сума обов'язкових банківських резервів =

= Кредитні ресурси комерційного банку.

Можливість “створення” грошей всією банківською системою визначається депозитним мультиплікатором.

Депозитний мультиплікатор т обернено пропорцій­ний нормі мінімаль­них банківських резервів R:

M = 1/R

Він показує, у скільки разів комерційні банки збіль­шують розмір грошової маси в обігу.

Грошова пропозиція МS пов'язана з грошовою базою Б таким співвідношенням:

DМS = т DБ,

де DМS приріст пропозиції грошей;

т – депозитний мультиплікатор;

DБ – приріст грошової бази.

Грошовий мультиплікатор m – це ускладнений варіант депозитного мультиплікатора, в якому враховується по­ведінка як банків, так і населення:

де т' – грошовий мультиплікатор;

dвідношення готівкових грошей до депозитів у на­селення;

R – форма обов'язкових банківських резервів (відно­шення резервів до депозитів).

Грошовий мультиплікатор визначається як відношен­ня грошової маси МS до грошової бази Б (гроші на ба­лансі центрального банку).

Грошовий мультиплікатор т' показує, у скільки разів зміниться обсяг грошової маси МS в разі зміни грошової бази Б.

Готівкові гроші + Резерви банків =

= Грошова база ´ Гроші на балансі (ЦБ), Готівкові гроші +

+ Кошти на рахунках (депозити) = Грошова маса.

Таким чином, грошову масу можна представити як добуток грошової бази і мультиплікатора:

MS = Б × т'

Грошовий мультиплікатор використовується держав­ними інститутами грошової системи для макроекономічного прогнозування пропозиції грошей і регулю­вання грошової маси. Важливу роль у цьому процесі відіграє центральний (національний) банк, який контро­лює грошову базу.

Співвідношення грошової маси і маси товарів та по­слуг є основним питанням стабільної грошової системи і визначає купівельну спроможність грошей.

Купівельна спроможність визначає кількість товарів і послуг, які можна купити на грошову одиницю.

Очевидно, що з підвищенням рівня цін купівельна спроможність грошей знижується і навпаки.

Грошовий агрегат М1 (сума готівки та депозитів до за­питання) залежить як від маси грошей високої ефектив­ності Мh, так і від співвідношення резервів і депозитів комерційних банків К та співвідношення готівкових коштів та депозитів населення d:

МІ = т × Мh.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.