РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 7. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

7.6. Пропозиція грошей і бюджетне обмеженняЯкщо державний бюджет зводиться з дефіцитом, казначейство випускає облігації, щоб отримати гроші для сплати державних боргів. Покупцями облігацій казна­чейства можуть бути.
– національний (центральний) банк;
– комерційні банки;
– домашні господарства;
– іноземці.
Купівля центральним (національним) банком держав­них боргових зобов'язань називається монетизацією бюд­жетного дефіциту. Монетизація бюджетного дефіциту призводить до інфляції.
Існують три способи фінансування бюджетного дефіциту:
1) збільшення кількості грошей високої ефективності (тобто емісія);
2) збільшення кількості облігацій казначейства у насе­лення;
3) скорочення валютних резервів центрального банку.
Таким чином, для покриття бюджетного дефіциту держава може друкувати гроші, робити позики або вит­рачати свої валютні резерви.
Існують різні погляди на грошову політику за монетаристською та кейнсіанською концепціями. Основною проблемою грошової політики є маніпулювання грошо­вою пропозицією МS з метою впливу на найважливіші макроекономічні параметри.
Монетаристська концепція. Зростання грошової маси призводить до зростання темпів інфляції. Зміна грошової пропозиції МS безпосередньо впливає на сукупні витра­ти, бо за основу береться рівняння обміну:
МV = РQ.
Маніпулюючи грошовою масою, не можна вплинути на ставку процента. Засобом пожвавлення економіки мають бути не стимулювання зростаючою грошовою про­позицією, а структурні зміни економіки, розширення ви­робничих можливостей.
Кейнсіанська концепція. Грошова політика менш впливова, ніж бюджетно-податкова. Зміна грошової пропозиції МS може впливати на сукупні витрати опосередко­вано через зміну ставки процента. Існують певні обмеження впливу грошової пропозиції на ставку процента, а ставки процента на рівень інвестицій. Коливання грошової пропозиції змінює ставку процента, яка виз­начає рівень інвестування, інвестиції, як елемент сукупних витрат, впливають на сукупний попит і рівно­важний обсяг виробництва.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.