РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 7. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

7.7. Попит на грошіПопит на гроші визначається необхідністю і ко­рисністю володіння платіжними засобами. Існують різні теоретичні підходи до аналізу попиту на гроші. У рамках кількісної теорії грошей традиційно за основу аналізу брали рівняння обміну:

МV = РQ.

Перетворюючи рівняння, отримаємо

МД = РО / V,

де М – кількість грошей, що знаходяться в обігу;

V– швидкість обігу грошей;

Р – рівень цін;

Qреальний обсяг виробництва;

МД – величина попиту на гроші;

Р/V фактори, що визначають попит на гроші.

Кейнс виділяє такі мотиви попиту на гроші: трансакційний, перестороги, спекулятивний, відмічаючи при цьому, що суб'єкт не завжди може визначити, якими мо­тивами він керується.

Трансакційний мотив – попит на гроші, необхідні для поточного придбання товарів і послуг.

Мотив перестороги – передбачає попит на гроші для непередбачених витрат.

Спекулятивний мотив. Попит на гроші збільшується із міченням прибутковості інших фінансових активів і бажанням уникнути витрат. Попит на гроші, незалежно вія мотиву, визначається рівнем цін. З підвищенням рівня цін попит на гроші падає, тобто зростають витрати державних грошей.

Кейнс розглядав попит на гроші як функцію від номінального доходу і норми позикового процента. За його теорією номінальний доход прямо пропорційно впливає на грошовий попит (під впливом трансакційного мотиву і мотиву перестороги), а норма позикового процента обернено пропорційна (залежно від спекуля­тивного мотиву).

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.