РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 8. ІНФЛЯЦІЯ

8.1. Поняття інфляціїІнфляція – довгострокове стійке підвищення загаль­ного рівня цін, що призводить до знецінення грошей, зниження їхньої купівельної спроможності. Інфляція спричиняється перевантаженням сфери обігу грошовою масою, незабезпеченою товарами і послугами. Внаслідок цього змінюються параметри рівноваги потоку товарів і послуг та потоку грошей:
Пропозиція грошей • Швидкість обігу =
= Загальний рівень цін • Кількість товарів і послуг.
Також існують поняття дефляції – довгострокове і без­перервне зниження загального рівня цін – і дезінфляції – уповільнення темпів інфляції. Для кількісного визначен­ня інфляції використовуються індекси цін і рівень цін. На практиці інфляція, як правило, вимірюється зміною індексу споживчих цін.
При розгляді інфляції важливим поняттям є інфля­ційні очікування, тобто очікування подальшого зростан­ня цін господарськими суб'єктами. Розрізняють адап­тивні та раціональні інфляційні очікування.
Адаптивні інфляційні очікування грунтуються на харак­теристиці змін інфляції в минулому. Очікування інфляції змінює поведінку індивідів у споживанні і плануванні Діяльності, що сприяє подальшому розвитку інфляції.
Раціональні інфляційні очікування грунтуються не тільки на характері змін інфляції в минулому, а й на аналізі майбутніх змін за рахунок економічної політики. Таким чином, інфляційні очікування скорочуються і, як наслідок, змінюється поведінка індивідів.
Сукупна пропозиція визначається поведінкою інди­відів на ринку праці. Тому функція сукупної пропозиції при постійному зростанні цін враховує інфляційні очіку­вання індивідів.
Інфляцію також може спровокувати інфляційний шок. Наприклад, шок пропозиції може призвести до зро­стання рівня цін при скороченні рівня випуску і до зни­ження реальної заробітної плати.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.