РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 8. ІНФЛЯЦІЯ

8.2. Фактори, які визначають інфляціюПри визначені факторів інфляції розрізняють моне­тарні і немонетарні пояснення її суті.
Інфляція виникає якщо: темп приросту номінальної кількості грошей перевищує темп приросту первісного національного доходу при певній швидкості обігу гро­шей. Банківська система для покриття зростань витрат держави (бюджетного дефіциту) робить додаткову емісію грошей. Швидкість обігу грошей перевищує зростання реального національного доходу при незмінній номі­нальній кількості їх.
Номінальна кількість грошей і швидкість їх обігу пе­ревищує зростання реального національного доходу. Це є підставою для немонетарних пояснень інфляції.
Кризою валютно-фінансової системи є зростання бю­джетного дефіциту та державного боргу.
Монетаристи, розглядаючи довгострокові періоди, стверджують, що головною умовою існування інфляції є збільшення грошової маси. У короткострокові періоди діють також інші причини інфляції.
За немонетарною теорією причинами інфляції є :
– перерозподіл національного доходу;
– збільшення сукупного попиту;
– зміна структури попиту;
– адміністративне підвищення цін монополіями, олігополіями, державою.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.