РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 8. ІНФЛЯЦІЯ

8.4. Інфляція попиту та інфляція витратІнфляція, що виникає при зміні пропозиції, тобто інфляція за монетарною концепцією, називається інфля­цією витрат. Інфляція, що виникає при зміні попиту, називається інфляцією попиту. Адаптивні інфляційні очі­кування призводять до збільшення попиту. Таким чином, інфляція витрат посилюється інфляцією попиту.
Інфляція попиту виникає внаслідок підвищення цін господарськими агентами у відповідь на зростаючий по­пит.
Інфляція витрат виникає внаслідок підвищення цін господарськими агентами для покриття більш високих очікувань витрат.
Інфляція попиту безпосередньо пов'язана з надлиш­ковою емісією грошей, яка призводить до перевищення сукупним попитом існуючої пропозиції товарів та по­слуг.


Інфляція попиту, як правило, виникає в умовах по­вної зайнятості і повної завантаженості виробничих по­тужностей. У цих умовах зростання попиту не супровод­жується розширенням пропозиції, тому ціни зростають. Цю ситуацію можна дослідити на графіку (рис. 8.1). 

Реальний ВНП   Q1       Q2,      Q
Рис. 8.1. Інфляція попиту:
Р – рівень цін; Q – реальний ВНП
Зростання грошової маси (сукупного попиту на відрізках 2 та 3 кривої АS призводить до інфляційного зростання цін.
Інфляційний та деінфляційний розрив


Інфляційний розрив – це відхилення в бік збільшення сукупного попиту від стану рівноваги в умовах повної зайнятості при сталій пропозиції (рис. 8.2). 

Рис. 8.2. Інфляційний розрив:
QF – лінія повної зайнятості; QM0 – рівень обсягів ВНП; КL – інфляційний розрив; Q – реальний ВНП.


Інфляційний розрив утворюється тоді, коли сукупний попит зростає на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції (рис. 8.3)  

                                                                            

Рис. 8.3. Інфляційний розрив:
QF – лінія повної зайнятості; КL – інфляційний розрив


Дефляційний розрив – це відхилення в бік зменшення сукупного попиту від стану рівноваги в умовах повної зайнятості при сталій пропозиції (рис. 8.4) 


Рис. 8.4. Дефляційний розрив:
QF – лінія повної зайнятості; QM0 – обсяг ВНП в умовах рівноваги;
МВ – дефляційний розрив
Дефляційна політика спрямована на стримування зростання споживання і створює сприятливі умови для заощадження і нагромадження.
Основною причиною інфляції є дефіцит державного бюджету. Джерела покриття дефіциту державного бюд­жету такі:
– позики уряду у внутрішніх резидентів;
– позики уряду у центрального банку, що призводить до скорочення валютних резервів;
– позики у зовнішніх кредиторів.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.