РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 8. ІНФЛЯЦІЯ

8.7. Антиінфляційна політикаУ зв'язку з тим, що головна причина інфляції криється у збільшенні грошової маси, антиінфляційна політика має бути спрямована на скорочення темпів її зростання. Уряд повинен: проводити політику грошових обмежень, розв'язувати проблеми бюджетного дефіциту, реформувати оподаткування.
Для того щоб подолати інфляційні процеси в Україні, треба:
– прискорити приватизацію;
– підвищити ступінь товарності економіки;
– структурно перебудувати і здійснити конверсію військового виробництва;
– збільшити норми заощаджень та зменшити їхню ліквідність;
– зрівняти темпи зростання грошової маси і темпи зростання національного доходу.
Світовий досвід свідчить, що антиінфляційна політи­ка може включати шокову терапію – різке скорочення темпів зростання грошової маси. При проведені політи­ки шокової терапії інфляційні очікування знижуються, тобто довіра до компетентного і цілеспрямованого уряду зростає. Зниження інфляційних очікувань зменшує тем­пи інфляції.
При проведені політики шокової терапії для стабілізації і упорядкування грошового обігу проводять грошові реформи (деномінацію, нуліфікацію, деваль­вацію та ін.).
Градирування – поступове скорочення темпу зростан­ня грошової маси. Інфляційні очікування при градиру­ванні не знижуються через невпевненість уряду в здійсню­ваній політиці. З'являється інфляційна інерція, чому сприяє індексація доходів.
Існує також політика цін і доходів (контроль над за­робітною платою і цінами). Уряд стримує зростання за­робітної плати і цін шляхом заморожування, або обме­ження зростання заробітної плати і цін. Проведення такої політики повинно супроводжуватися комплексом інших заходів економічної політики.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.