РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 9. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

9.2. Безробіття: суть, види, наслідкиПри перевищенні обсягу робочої сили, тобто пропо­зиції праці, над кількістю робочих місць, тобто попитом на працю, виникає безробіття.
Безробіття в ринковій економіці – це стан ринку робо­чої сили за умов, коли пропозиція робочої сили переви­щує попит на неї. Воно має циклічний характер.
Розрізняють такі основні види безробіття:
Фрикційне – безробіття, яке пов'язане з пошуком або очікуванням роботи.
Структурне – безробіття, що виникає внаслідок вивільнення робочої сили під впливом структурних зру­шень в економіці, які змінюють попит на окремі про­фесії і фахи та пропозицію робочої сили на них.
Циклічне – це безробіття, коли вивільнення робочої сили викликане загальним спадом виробництва, тобто тією фазою економічного циклу, яка пов'язана з кризо­вими явищами в економіці, скороченням сукупного по­питу, відповідним скороченням зайнятості та ростом безробіття. В період економічного піднесення рівень без­робіття може знизитись нижче природного, оскільки збільшення обсягу виробництва потребує додаткової ро­бочої сили. Рівень фрикційного безробіття знизиться – люди швидше знаходять роботу. Частина незайнятих лю­дей, що складають структурне безробіття, стає потрібною в зв'язку з розширенням виробництва.
Економічний спад збільшує природний рівень без­робіття, додаючи до фрикційного і структурного без­робіття циклічне. Скорочення обсягу виробництва дається взнаки навіть працівникам з високим фаховим рівнем.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.