РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 9. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

9.3. Природний рівень безробіття. Закон ОукенаРівень циклічного безробіття дорівнює різниці рівнів фактичного і природного безробіття. Рівень циклічного безробіття свідчить про рівень недовикористаності ви­робничих ресурсів. Недовикористаність ресурсів дає не­повний (потенційно можливий) обсяг випуску продукції. Зв'язок між рівнем циклічного безробіття та зменшенням фактичного обсягу продукту в порівнянні з обсягом про­дукту при повній зайнятості показує закон Оукена. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень на 1%, відставання обсягу ВНП становить 2,5%. Закон Оукена використовується при підрахунку по­тенційних втрат, пов'язаних з циклічним безробіттям.
Згідно з законом Оукена відбувається відставання фактичного обсягу ВНП у порівнянні з тим обсягом, якого б суспільство могло досягти при своїх потенційних можливостях.
Відбувається нерівномірний розподіл втрат від без­робіття серед різних соціальних груп населення.
Під час безробіття через тривалі періоди бездіяльності втрачається кваліфікація робітників, що може згодом зу­мовити зниження заробітної плати чи звільнення з роботи.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.