РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 9. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

9.4. Взаємозв'язок безробіття та інфляції. Крива ФілліпсаМіж рівнем безробіття і темпом зміни заробітної пла­ти (темпом інфляції заробітної плати) існує обернена за­лежність. Чим вищий рівень безробіття, тим нижчий темп інфляції заробітної плати. За повної зайнятості ставка заробітної плати не змінюється. Ставка заробітної плати знизиться, якщо рівень фактичного безробіття на даний період перевищує природний, тобто за неповної зайнятості через циклічне безробіття. При зниженні у да­ному періоді рівня фактичного безробіття нижче природ­ного, тобто за надлишкової зайнятості, ставка заробітної плати підвищиться.
Залежність між змінами заробітної плати і рівнем без­робіття показана на рис. 9.4.


Рис. 9.4. Крива Філліпса
Крива Філліпса достовірно відображає тільки корот­кочасну динаміку інфляції та безробіття, яка вимірюєть­ся поточними показниками. В довгостроковому періоді економіка прагне до природного рівня безробіття, неза­лежно від темпу зміни заробітної плати. Існує і так звана інфляційна крива Філліпса, що відображує взаємозв’язок темпів інфляції і безробіття.
При існуванні економічних взаємозв'язків, виражених кривою Філліпса, неможливо досягти повної зайнятості без інфляції.
Стагфляція – це період, протягом якого спад еко­номічної активності (стагнація) супроводжується інфляцією.
Графічно стагфляцію можна зобразити шляхом зсуву кривої Філліпса праворуч вгору (рис. 10.5).
Темп зміни заробітної
плати, % в рік


Рівень безробіття, % 


Рис. 9.5. Крива Філліпса в умовах стагфляції

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.