РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ І ТОРГОВІ ВІДНОСИНИ

10.3. Платіжний балансЗовнішньоторгова діяльність країни відображається в платіжному балансі.
Платіжний баланс складається в формі бухгалтерських рахунків, що містять статистичну інформацію про тор­гові та фінансові угоди економічних суб'єктів країни із закордоном за певний період часу, як правило, за рік. Вартісний вираз платіжного балансу відображає спів­відношення між вартістю, яку одержує країна, і вартістю, що вивезена за кордон.
Платіжний баланс має чотири балансові рахунки:
– торговий баланс фіксує усі торгові операції між краї­ною і закордоном, показує експортні доходи і імпортні витрати;
– баланс послуг включає фрахт, виплату ліцензії, стра­хові, туристичні і брокерські послуги, чистий прибуток на інвестиції (проценти і прибутки на закордонні активи господарських суб'єктів і громадян країни за відрахування доходів іноземців на активи, якими вони володіють в даній країні).
– баланс переказів фіксує безплатні доставки товарів і допомогу у вигляді грошових переказів;
– баланс руху капіталу фіксує купівлю-продаж активів (акції, облігації), тобто експорт капіталу. Позитивне сальдо балансу руху капіталу означає приплив капіталу, негативне сальдо – відплив.
Рахунок поточних операцій включає торговий баланс та баланси послуг і переказів. Дефіцит рахунку поточних операцій поповнюється за рахунок чистого припливу капіталу. На величину рахунку поточних операцій чи­нить вплив темп економічного зростання країни – збільшення темпу економічного зростання викликає дефіцит рахунку поточних операцій. Сальдо рахунку по­точних платежів відображає чистий експорт країни.
Сальдо платіжного балансу – це сума сальдо поточних рахунків і сальдо балансу руху капіталу. Активне сальдо платіжного балансу означає заборгованість закордону країни і веде до підвищення курсу національної валюти. Дефіцит (надлишок) платіжного балансу впливає на ва­лютні резерви країни і, отже, на пропозицію грошей. Відсутність впливу спостерігається лише при плаваючо­му валютному курсі. Країна повинна прагнути до нульо­вого сальдо платіжного балансу, для чого застосовуються такі заходи:
– валютні інтервенції;
– скорочення зовнішньоекономічних зв'язків;
– зміни внутрішньої фіскальної і грошово-кредитної політики;
– зміни валютного курсу.
Дефіцит платіжного балансу означає, що населення країни за даний період заплатило іноземцям більше (оп­лата імпорту благ + експорт капіталу), ніж отримало від них (виручка від експорту благ + імпорт капіталу), і тому іноземці мають певну суму грошей, яка дорівнює дефіци­ту платіжного балансу даної країни. Ці гроші будуть пред'явлені в національний (центральний) банк країни для обміну на девізи (іноземні валюти), що призведе до скорочення валютних резервів національного банку.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.