РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Макроекономіка- підручник

Тема 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ І ТОРГОВІ ВІДНОСИНИ

10.4. Валютний курсПроведення торгових і фінансових операцій ,між країнами передбачає існування системи валютних відно­син. Обмін валют і розрахунки між державами здійсню­ються на підставі валютного курсу. Валютний курс вста­новлюється на валютному ринку в процесі торгів валютами різних країн.
Валютний курс – це ціна грошової одиниці країни, виражена в грошових одиницях інших країн.
Валютний паритет – законодавство встановлює відношення між двома валютами, яке є основою валют­ного курсу.
Паритет купівельної спроможності – це співвідно­шення купівельної спроможності двох чи більше валют відносно певного набору товарів і послуг.
Розрізняють такі валютні курси:
– система фіксованих валютних курсів, що є резуль­татом договору країн про пропорції обміну валют;
– система гнучких (плаваючих) валютних курсів, при якій курс обміну національної валюти визначається по­питом і пропозицією;
– девізний, що відображає ціну національної валюти, виражену в іноземних грошових одиницях;
– обмінний, що відображає ціну закордонної валюти, виражену в національних грошових одиницях.
Зміна обмінного курсу пов'язана із змінами купівель­ної спроможності валют. Реальний обмінний курс валют відображає конкурентоспроможність країни в міжна­родній торгівлі.
При фіксованому курсі підвищення (зниження) ціни закордонної валюти є наслідком державних рішень, яке називається девальвацією (ревальвацією).
Девальвація – цілеспрямовані дії уряду на зниження обмінного курсу валюти своєї країни.
Ревальвація – дії уряду, спрямовані на підвищення обмінного курсу національної валюти.
Девальвація означає, що товари країни стають дешев­шими на міжнародному ринку, оскільки інші країни платять за них менше валюти, а товари, куплені за кордоном, стають дорожчими, що веде до зменшення імпор­ту (зниження внутрішнього попиту на імпортні товари).
Валютний курс відображається на життєвому рівні споживачів і фірм, тому уряд веде боротьбу з коливання­ми валютного курсу.
Валютна інтервенція – вплив на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу іноземної валюти для фіксації її курсу.
Інтервенція впливає на резерви країни, а отже, на об­сяг грошової маси. Щоб виключити цей вплив, одночас­но з інтервенцією проводиться стерилізація – продаж – купівля валюти на відкритому ринку.
Плаваючий валютний курс також не впливає на ва­лютні резерви.
Валюта поділяється на: конвертовану, що вільно обмінюється на іншу валюту, та неконвертовану, яка ви­користовується тільки в межах даної країни.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.