РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

ЗМІСТ:


Тема 1. Сутність страхування, його роль в економіці суспільства
1.1. Поняття ризику, його місце в страхуванні
1.2. Страховий захист, страховий фонд, їх характеристика
1.3. Страхування як економічна категорія
1.4. Функції та принципи страхування, їх зміст
1.5. Роль страхування в ринковій економіці

Тема 2. Термінологія у страхуванні
2.1. Поняття та зміст страхової термінології
2.2. Класифікація страхових понять і термінів
2.3. Терміни, що обслуговують міжнародні договори

Тема 3. Класифікація у страхуванні
3.1. Сутність та критерії класифікації у страхуванні
3.2. Форми страхуванні, їх характеристика
3.3. Галузі, підгалузі та види страхування в Україні

Тема 4. Регулювання страхової діяльності в Україні
4.1. Система регулювання страхової діяльності в Україні
4.2. Закон України про страхування
4.3. Регламентація фінансово-господарської діяльності страховика
4.4. Ліцензування страхової діяльності в Україні
4.5. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності страхової діяльності
4.6. Договір страхування, його основні елементи

Тема 5. Страховий ринок України
5.1. Поняття страхового ринку, його види, їх загальна характеристика
5.2. Структурна будова страхового ринку
5.3. Регулятори та інструменти страхового ринку
5.4. Страхові послуги та страхові продукти, їх реалізація
5.5. Страховий ринок України, напрямки його розвитку

Тема 6. Методи та системи страхування
6.1. Поняття методів та систем страхування
6.2. Повне страхування, його системи, їх характеристика
6.3. Пропорційне страхування, його характеристика
6.4. Непропорційне страхування, його характеристика
6.5. Франшиза, її види та порядок використання

Тема 7. Страховий тариф і тарифна політика страховик
7.1. Поняття актуарних розрахунків, їх застосування в страхуванні
7.2. Поняття страхового тарифу, його економічний зміст
7.3. Методи розрахунку страхових тарифів
7.4. Тарифна політика страховика, напрямки її удосконалення

Тема 8. Основні види страхування, їх характеристика
8.1. Особисте страхування в Україні
8.2. Майнове страхування
8.3. Страхування відповідальності
8.4. Перестрахування та співстрахування

Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика
9.1. Доходи та витрати страховика
9.2. Фінансові результати діяльності страхової компанії
9.3. Платоспроможність страхової компанії
9.4. Ефективність діяльності страховика
9.5. Рейтингова оцінка страховика

Тема 10. Фонди та резерви страховика
10.1. Поняття фондів та резервів, їх економічний зміст
10.2. Фонди страховика, їх види та порядок формування
10.3. Резерви страховика, їх види та порядок формуванн
10.4. Порядок розміщення страхових резервів© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.