РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 2. Термінологія у страхуванні

2.3. Терміни, що обслуговують міжнародні договориВ міжнародних економічних взаємовідносинах страхові терміни використовуються безпосередньо в договорах страхування, перестрахування, в договорах зовнішньоекономічної діяльності в торгівлі, що укладаються у відповідності до Інкотермс (Міжнародних правил тлумачення торгових термінів).
Міжнародна практика напрацювала низку специфічних термінів та понять у страхуванні, що обумовлені традиціями світових фінансових центрів та досвідом міжнародної торгівлі. Так, до основних міжнародних страхових термінів відносяться (табл.2.3.):
 
Таблиця 2.3.
Основні міжнародні страхові терміни

№ з/п

Страховий термін

Зміст терміну

1

2

3

1.

Абандон

Відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика з метою отримання від нього повної страхової суми.

2.

Аварійний комісар

Уповноважена страховиком особа, що встановлює причини, характер, розмір збитків по застрахованому майну; за результатами проведеної роботи складає аварійний сертифікат.

3.

Аддендум

Письмове доповнення до укладеного договору страхування та перестрахування, яке містить узгодження змін між сторонами до раніше домовлених умов.

4.

Андеррайтер

Висококваліфікований спеціаліст, який має особливі повноваження від керівництва страхової компанії приймати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки, конкретизувати умови договору страхування виходячи із норм страхового права та економічної доцільності.

5.

Біндер

Тимчасова форма угоди між страхувальником і страховиком з приводу наступного укладання договору страхування.

6.

Бордеро

Документально оформлений перелік ризиків, що прийняті на страхування, і які підлягають перестрахуванню; містить їх детальну характеристику.

7.

Відкритий ковер

Форма автоматичного страхування вантажів на тривалий час без визначення будь-яких загальних лімітів чи обмежень.

Продовження табл.2.3.

1

2

3

8.

Викупна вартість

Сума, на яку може розраховувати власник полісу із страхування життя в разі припинення дії договору страхування.

9.

Дисклауз

Норма страхового права, у відповідності до якої страхувальник зобов’язаний негайно сповістити страховика про будь-які чинники, що можуть мати істотне значення стосовно ризику, який прийнятий на страхування.

10.

Диспашер

Спеціаліст в галузі міжнародного морського права;складає розрахунки по розподілу витрат по аварії між судном, вантажем і фрактом; назначається судновласником.

11.

Іррейта

Надпис на страховому документі, що засвідчує виправлення незначної помилки, припущеної при його оформленні.

12.

Клаузула(застереження)

Застереження, що вносяться в договір страхування – „кожний та будь-який збиток”.

13.

Ріторно

Частина страхової премії, що утримана страховиком у разі припинення (розірвання) дії договору без поважних причин.

14.

Сюрвейер

Зазвичай інспектор чи агент страховика, який здійснює огляд майна, що приймається на страхування, до моменту укладання договору страхування.

15.

Шедула

Основний розділ полісу страхування повітряних суден.

 

16.

Шомаж

Страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених призупиненням виробництва внаслідок настання страхового випадку.

 

Необхідно підкреслити, що міжнародна термінологія у страхуванні формувалась досить тривалий час, а тому має більш виважений та визначений характер.
Особливої уваги заслуговують міжнародні договори, при укладанні яких застосовуються базові умови поставки Інкотермс (у редакції 1990 року), в залежності від яких визначається момент переходу ризиків загибелі або пошкодження товару, наявність страхування та узгоджується страхувальник – продавець чи покупець. Окрім того, типовий зовнішньоекономічний контракт містить певний перелік елементів (в сучасних умовах їх 35), серед яких є пункт про страхування (п. 22). Момент переходу ризиків загибелі або пошкодження товару та розмежування витрат на страхування між експортером та імпортером за різних умов Інкотермс представлено в таблиці 2.4 .
Таблиця 2.4.
Страхування в Правилах Інкотермс

№ з/п

Назва умови Інкотермс

Вид транспорту

Момент переходу ризиків загибелі або пошкодження товару

Витрати на страхування здійснює

1

2

3

4

5

1.

EXW – Франко-завод

Будь-який

Надання покупцеві товару на підприємстві продавця в зазначений у договорі строк. Покупець несе всі витрати і ризики у зв’язку з перевезенням товарів з підприємств продавця до місця призначення

Імпортер

2.

FCA – Франко-перевезення

Будь-який

Доставка товару перевізнику на зберігання чи іншій особі, обраній покупцем чи продавцем

Імпортер

3.

FASФАС-франко вздовж борту

Морський та річковий

Розміщення товару вздовж борту судна на набережній або ліхтерах у зазначеному порту поставки

Імпортер

4.

FOB – ФОБ-франко-борт

Морський та річковий

Передавання товару через поручні судна в погодженому порту відвантаження

Імпортер

5.

CFR – Вартість і фракт

Морський та річковий

Поставка товару через поручні судна в порту відвантаження

Імпортер

6.

CIFСІФ- вартість, страхування і фракт

Морський та річковий

Поставка товару через поручні судна в порту відвантаження

Експортер.

Продавець укладає дого-вір страхуван-ня, сплачує страховий внесок

7.

CPTПереве-зення оплачено до...

Будь-який

Поставка товару на зберігання перевізнику

Імпортер

8.

CIPПеревезення і страхування оплачені до...           

Будь-який

Поставка товару на зберігання перевізнику

Експортер. Продавець укладає дого-вір страхуван-ня і сплачує страховий внесок

Продовження табл.2.4

1

2

3

4

5

9.

DAFПоставка до кордону

Будь-який

Поставка товару в розпорядження покупця в зазначеному місці на кордоні в дату або строк, що передбачені у договорі купівлі-продажу

Не визначено.

Страхування за бажанням контрагентів

10.

DES – Доставлено франко-судно

Морський та річковий

Поставка товару в розпорядження покупця на борту судна в звичайному пункті розвантаження в зазначеному порту призначення не очищеним від мита на імпорт у погоджений день або строк

Експортер.

Продавець повинен нести всі витрати і ризики, пов’язані з доставкою то-вару в погод-жений порт призначення

11.

DEQ – Доставлено франко-причал

Морський та річковий

Поставка товару в розпорядження покупця на набережній або товарній пристані в погодженому порту призначення в установлений день або строк, передбачений у договорі

Не визначено. Страхування за бажанням контрагентів

12.

DDUДоставлено, мито не сплачене

Будь-який

Поставка товару в розпорядження покупця за прийнятним напрямом і звичайним способом до погодженого пункту в зазначеному місці призначення

Не визначено. Страхування за бажанням контрагентів

13.

DDP – Доставлено, мито сплачено

Будь-який

Поставка товару в розпорядження покупця в зазначеному місці призначення

Не визначено. Страхування за бажанням контрагентів

Отже, страхова термінологія посідає значне місце в теорії страхування та страховій діяльності, вимагає негайного створення єдиного понятійного апарату, єдиної класифікації термінів (за ознаками, пов’язаними з проявом страхових інтересів, формування та використання страхового фонду, з фінансовою діяльністю страховика та міжнародного страхового ринку), її методичного визначення та широкого застосування міжнародних правил.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.