РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 3. Класифікація у страхуванні

3.2. Форми страхуванні, їх характеристикаЗакон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 04.10.2001 р. (ст. 5) визначає дві форми проведення страхування в Україні, характеристика яких наведена в таблиці 3.2.:

ü            обов’язкова;

ü            добровільна.

Таблиця 3.2.

Характеристика форм страхування

№ з/п

Обов’язкова форма страхування

Добровільна форма страхування

1

2

3

1.

Обов’язкові види страхування встановлюються, регулюються законом і діють тільки у відповідності до закону, не залежать від волевиявлення фізичної або юридичної особи.

Добровільні види страхування також діють в межах закону та встановлених загальних правил страхування, проте їх застосування, вибір страховика, встановлення конкретних умов страхування залежить від волевиявлення фізичних та юридичних осіб.

2.

Суцільне охоплення визначених в законі об’єктів та осіб, що дозволяє застосовувати min тарифи.

Вибіркове охоплення страхових об’єктів та ризиків, обмежена кількість страхувальників.

3.

Термін дії страхування не обмежений. безстроковість страхування.

Термін дії страхування обмежений, є початок та кінець дії договору страхування.

4.

Вступає в силу незалежно від факту здійснення страхових платежів.

Договір страхування вступає в силу після внесення страхових платежів (всіх, разового чи першого).

5.

Розмір страхового тарифу, страхового платежу, страхового забезпечення встановлюється законодавчо та є однаковим для всіх страхувальників.

Розмір страхового тарифу, страхового платежу, страхового забезпечення встановлюється на основі правил страхування, розрахунків, попиту та пропозиції на страховому ринку, а також залежить від власного бажання особи.

6.

Діє в силу закону та, як правило, не вимагає укладання договору страхування.

Діє на основі укладеного договору страхування.

 

Як видно із таблиці 3.2 якісні характеристики добровільної та обов’язкової форм страхування мають протилежне значення.

Стаття 6 Закону про страхування встановлює перелік 22-ох видів добровільного страхування, характеристику та класифікаційні ознаки яких визначає Уповноважений державою орган. Також стаття 7 вищезазначеного закону визначає 33 види обов’язкового страхування в Україні, порядок та правила проведення яких, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, а також методику актуарних розрахунків встановлює Кабінет Міністрів України. Законом забороняється встановлення інших видів обов’язкового страхування, ніж визначені Законом про страхування.

Поєднання обов’язкового та добровільного страхування дозволяє сформувати таку систему страхування, яка забезпечує універсальний обсяг страхового захисту, як суспільного виробництва, суспільних відносин, так і власних інтересів юридичних осіб, особистих інтересів фізичних осіб.

Страхування за визначеними формами здійснюється державними та недержавними страховими організаціями, сфера діяльності яких охоплює внутрішній та міжнародний страхові ринки.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.