РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 4. Регулювання страхової діяльності в Україні

4.4. Ліцензування страхової діяльності в УкраїніВ світовій практиці інститут страхування розвивається як органічний елемент соціально-економічної системи, де активи страхових компаній та пенсійних фондів перевищують активи банків. Проте в Україні розвиток страхування відбувався в значній мірі спонтанно. Тому сьогодні існує необхідність розробки сталої концепції та комплексної програми розвитку українського страхового ринку. А відтак, з метою регулювання страхового ринку в Україні страхова діяльність підлягає ліцензуванню.
Ліцензування того чи іншого виду господарської діяльності відноситься до методів впливу держави на економічний розвиток країни, є засобом втручання держави в суспільно-економічні відносини. Тому ліцензування має відкритий характер адміністративного втручання та є особливим режимом дозволу.
В Україні під страховою діяльністю, котра ліцензується, розуміють діяльність страхових організацій, що пов’язана з формуванням спеціалізованих грошових фондів (страхових резервів), які необхідні для майбутніх страхових виплат.
Вимоги до ліцензування страхової діяльності містяться в Законі України “Про страхування” зі змінами й доповненнями та в Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності (ст. 9 п. 53). Кабінет Міністрів України Постановою № 1698 від 14. 11. 2000 р. затвердив Перелік органів ліцензування, відповідно до якого органом виконавчої влади, що відповідає за розробку ліцензійних умов здійснення страхової діяльності є Міністерство фінансів України.
Крім вище зазначених законів про ліцензування та про страхування при ліцензуванні страхової діяльності керуються Інструкцією про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України № ЛП – 18/78, затвердженої наказом ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Комітету з питань у справах нагляду за страховою діяльністю від 15. 07. 1996 р.
У відповідності до ст. 10 Закону про ліцензування, а також п. 3.1 Інструкції № ЛП – 18/78 та Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 756 від 04.07.2001 р., страховики подають наступні документи:
ü заяву встановленого зразка, де має міститися необхідна інформація про суб’єкта господарювання заявника (найменування, місце знаходження, банківські реквізити тощо);
ü копія статуту;
ü копія установчого договору;
ü копія протоколу установчих зборів або рішення про створення страховика;
ü свідоцтво про державну реєстрацію страховика як суб’єкта підприємницької діяльності;
ü свідоцтво про реєстрацію страховика в органі статистики;
ü довідка банку про сплачений Статутний капітал;
ü баланс підприємства на останню звітну дату;
ü правила страхування, актуарні розрахунки для довгострокових видів страхування, умови перестрахувального захисту;
ü довідка про фінансовий стан засновників страховика;
ü економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності (перестрахувальної діяльності);
ü інформація про учасників страховика, голови виконавчого органу та його заступників;
ü копії дипломів про вищу освіту керівника або його першого заступника (економічну чи юридичну) й головного бухгалтера (економічну) страхової організації;
ü копії відповідних сертифікатів про професійну підготовку працівників компанії у випадках, визначених органом ліцензування у відповідності до ст.38 Закону України про страхування.
Інструкція № ЛП – 18/78 встановлює перелік окремих видів страхування, на які необхідно отримати ліцензію (їх сьогодні в Україні 20).
Згідно ст. 11 Закону про ліцензування рішення про видачу (або відмову у видачі) ліцензії приймається органом ліцензування у термін не більше 10-ти робочих днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів. Повідомлення про рішення відносно заяви на отримання ліцензії надсилається заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів із дати ухвалення відповідного рішення.
Після ухвалення рішення про видачу юридичній особі ліцензії страховик вноситься до державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.
Плата за видачу ліцензії вноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. У відповідності до п.1 Постанови Кабінету Міністрів України “Про термін дії ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу“ № 1755 від 29. 11. 2000 р. плата за видачу ліцензії, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, справляється в розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в сучасних умовах плата становить 340 гривень).
Якщо заявник протягом 30 днів після повідомлення про ухвалення рішення про видачу ліцензії не підтвердив внесення плати за видачу ліцензії чи не звернувся до органу ліцензування для одержання оформленої ліцензії, то орган ліцензування може скасувати рішення про видачу даної ліцензії.
Не пізніше як за три робочих дні після підтвердження внесення плати за видачу ліцензії орган ліцензування повинен оформити ліцензію.
Термін дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу, проте не може бути меншим, ніж 3 роки. Після закінчення дії ліцензії для продовження даного виду господарської діяльності страховик повинен отримати нову ліцензію у встановленому порядку. Нова ліцензія не може бути видана раніше останнього дня терміну дії попередньої.
Ліцензія має наступні основні реквізити:
ü номер ліцензії (дві або три частини цифр, які відокремлюються косою рискою, наприклад, № 75/4);
ü найменування органу, що видав ліцензію;
ü найменування страховика;
ü юридична адреса страховика;
ü найменування форми та виду страхування, на який видана ліцензія;
ü місце здійснення страхової діяльності;
ü особливі умови здійснення відповідного виду страхування;
ü термін дії ліцензії;
ü дата видачі дозволу;
ü підпис відповідальної особи органу ліцензування;
ü гербова печатка.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.