РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 5. Страховий ринок України

5.3. Регулятори та інструменти страхового ринкуНа страховому ринку України діють певні його регулятори, а процес страхування здійснюється за допомогою відповідних інструментів.
Головними ринковими регуляторами, які впливає на всі його структурні елементи, на формування ціни страхової послуги є :
ü податки;
ü інші обов’язкові платежі (збори, внески, відрахування);
ü біржова страхова діяльність.
Особливості оподаткування страхування досить специфічні для кожного окремого національного ринку.
Так, у відповідності до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22. 05. 1997 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, передбачено певний порядок оподаткування страховиків.
На відміну від загальноприйнятої практики, коли оподаткування базується на загальних критеріях, тобто на принципах оподаткування прибутку, в Україні оподатковуються валові доходи від страхової діяльності (окрім страхування життя) за ставкою 3 %.
Валові доходи від страхування життя оподатковуються двома способами:
1. Якщо договір страхування достроково розірваний (термін дії договору не може бути меншим, ніж 120 календарних місяців, а в перехідний період – до 2003 р. – не менше 60 календарних місяців для осіб старше 50-ти років), то застосовується ставка 6 %.
2. Якщо за інших умов, то застосовується порядок, як і при ризикових видах страхування, тобто оподаткування здійснюється за ставкою 3 %.
Доходи від інших видів діяльності, що не пов’язані із страхуванням – інвестиційної; від реалізації основних засобів чи нематеріальних активів, що вибувають; від операцій з борговими зобов’язаннями; штрафи тощо – оподаткування здійснюється на загальних умовах, тобто за ставкою 30 %.
Інші обов’язкові платежі, такі як до цільових позабюджетних державних фондів, місцеві податки та збори, інші податки та збори здійснюються на загальноприйнятих засадах господарюючого суб’єкта відповідної організаційної форми.
Біржа є універсальним регулятором ринкових відносин. Біржова страхова діяльність в Україні в чистому виді відсутня, так як і пряма біржова страхова діяльність в сучасних умовах не здійснюється практично ні в одній країні світу. Проте, роль біржі у світовому масштабі виконує страховий ринок „Ллойд”, який здійснює продажу полісів за такими основними напрямками: страхування морських, не морських, авіаційних, автомобільних ризиків.
Основним інструментом страхового ринку являється договір страхування, який повинен відповідати вимогам, що закладені в ст. 16 Закону про страхування. А саме:
ü повинен укладатись відповідно до правил страхування;
ü повинен містити чітко зазначені вимоги щодо назви документу, назви та адреси страховика й страхувальника, зазначенню об’єкта страхування, розміру страхової суми та страхових виплат, переліку страхових випадків, розміру страхових внесків, величини страхового тарифу, терміну дії договору та порядку припинення його дії, умов здійснення страхових виплат, переліку причин відмови у страховій виплаті, прав та обов’язків сторін, тощо.
Валюта страхування обмежується дією валютного законодавства та валютними застереженнями в Україні: страхові платежі вносяться лише у грошовій одиниці України, а нерезиденти – окрім зазначеного можуть і у вільно конвертованій іноземній валюті. Страхова виплата здійснюється у тій валюті, яка передбачена договором страхування.
Законодавством України встановлені певні вимоги щодо припинення дії договору страхування та умов визнання його недійсності.
Іншим інструментом на страховому ринку України є страховий поліс, який підтверджує факт укладання договору страхування, в деяких випадках замінює сам договір (страхування від нещасних випадків школярів, майна громадян, цивільної відповідальності власників транспортних засобів тощо) тобто, там, де застосовуються загальні правила та умови страхування чи страхові тарифи обмежені державою.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.