РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 6. Методи та системи страхування

6.5. Франшиза, її види та порядок використанняРозглянуті системи та методи страхування вказували на участь страховика у покритті збитків при настанні страхового випадку. А особисту участь страхувальника в покритті збитків при настанні страхового випадку виражає франшиза.


Франшиза з одного боку, є принципом страхування, що показує звільнення страховика від частини покриття збитків, вказує на граничний мінімальний розмір збитку, на який не розповсюджується страхове покриття, з іншого – використовується для виключення із страхового покриття збитків, що не перевищують певної граничної величини.
Договір страхування із використанням франшизи передбачає як збереження ризику страхувальником, так і передачу його страховику. При цьому останній зменшує розмір страхової премії. Франшиза розміщується в сфері незначних збитків, які відносно часті та передбачувані, а їх страхування є невигідним для страховика.
Розмір франшизи задається або у відсотках по відношенню до страхової суми, або в абсолютній величині (гривнях). Проте зустрічається варіанти, коли франшиза встановлюється і як частка від страхової вартості об’єкта страхування або від розміру реально отриманого збитку.
Розрізняють безумовну (що вираховується) – deductible – франшизу та умовну (що не вираховується). В особливих випадках в договорі страхування може бути передбачена сукупна – aggregate – франшиза, яка найчастіше застосовується при перестрахуванні (рис. 6.2).
За безумовною франшизою збиток у всякому разі відшкодовується страхувальнику за вирахуванням із розміру збитків встановленої франшизи. Таке страхування називається страхуванням за принципом „все і всякий” (адже відшкодовується все і кожний збиток за вирахуванням франшизи). найчастіше застосовується при страхуванні автотранспорту та деяких інших об’єктів. Це дає змогу страховикам уникати розрахунків за дрібними ризиками, що суттєво зменшує витрати на ведення страхової справи.
При страхуванні з умовною франшизою страховик звільняється від компенсації збитку, якщо понесені збитки менше розміру франшизи. А, якщо ці збитки більше франшизи, то страховик виплачує її повністю. Умовна франшиза частіше використовується в особистому страхуванні. наприклад, правилами страхування може бути встановлена певна кількість днів хвороби до початку надання страхової допомоги. А якщо хвороба застрахованого тривала довше, то допомога виплачується за всі дні непрацездатності.
При застосуванні сукупної франшизи всі понесенні страхувальником збитки додаються за певний період часу, а із сумарного збитку вираховується франшиза.
Умовна франшиза забезпечує більш повне страхове покриття, ніж безумовна. А сукупна франшиза займає проміжне місце між ними. Звісно, вартість страхування, тобто розмір страхової премії, залежить від вибору франшизи. Для встановлення вигідності того чи іншого виду застосування франшизи необхідно знати характер розподілу передбачуваних збитків за ступенем ваги та частоти виникнення. Далі необхідно розрахувати розмір страхового відшкодування при встановленні різних видів франшизи, а далі – порівняти розрахункові результати із розміром страхової премії, яку пропонує заплатити страховик, у кожному розрахунковому випадку.
Страховики досить часто заохочують страхувальників до збільшення розміру франшизи шляхом надання пільг у сплаті страхових платежів тощо.
Застосування франшизи сприяє поєднанню самострахування із страхуванням. Адже, суб’єкти господарювання для покриття дрібних, рідше – середніх ризиків, створюють власні фонди ризику – резервні фонди.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.