РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 7. Страховий тариф і тарифна політика страховик

7.1. Поняття актуарних розрахунків, їх застосування в страхуванніБудь-який вид страхування вимагає здійснення розрахунків страхових тарифів та страхових премій, в ході яких визначаються витрати на здійснення страхування відповідного об’єкта. Такі розрахунки в практиці страхування називаються актуарними, коли за допомогою них визначається собівартість та вартість страхової послуги, які надає страховик страхувальнику.
Актуарні розрахунки представляють собою систему математичних та статистичних закономірностей у страхуванні, які визначають взаємовідносини між сторонами страхового процесу. Актуарні розрахунки страхових тарифів за даним видом страхування та по даному об’єкту для визначення суми необхідних витрат для здійснення страхової діяльності, тобто для складання собівартості й ціни страхової послуги називаються актуарною калькуляцією. Актуарна калькуляція дозволяє визначити суму страхового платежу за певним договором страхування.
Особливості актуарних розрахунків у страхуванні полягають в наступному:
ü оцінюються та вимірюються страхові ризики, які мають вірогідний характер, тому для розрахунків залучаються методи теорії ймовірності;
ü оцінка ризиків відбувається на досить значній сукупності фактів, що вимагає для з’ясування певних закономірностей застосування у розрахунках методів теорії великих чисел;
ü в окремі періоди можливі відхилення від визначених середніх значень сукупності, що викликає коливання у страхових платежах, тому є необхідним створення достатніх відповідних резервів та оптимізація їх розміру;
ü розрахунок собівартості страхової послуги здійснюється не до одного об’єкту, а до всієї страхової сукупності;
ü дослідження норми проценту для застосування в розрахунках по накопичувальному страхуванню;
ü необхідно дотримуватися принципу еквівалентності через встановлення певної рівноваги між страховими платежами, що виражаються через страхову суму, та рівнем страхового забезпечення, яке надає страхова компанія;
ü необхідність вимірювання величини збитку та його розподілу у часі та просторі за допомогою спеціальних методів та спеціальних таблиць;
ü інші.
Актуарні розрахунки виконують відповідні задачі при їх застосуванні. А саме:
ü досліджують, групують, класифікують ризики;
ü розраховують математичну ймовірність настання страхового випадку, визначають частоту та рівень серйозності наслідків настання страхового випадку;
ü математичне обґрунтування величини необхідних витрат для здійснення страхових виплат та на ведення страхової справи, прогнозування тенденцій їх розвитку;
ü математичне обґрунтування необхідних розмірів резервних фондів страховика та інші задачі.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.