РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 8. Основні види страхування, їх характеристика

8.1. Особисте страхування в УкраїніОсобисте страхування – це дуже стародавній інститут. Воно відоме ще древнім римлянам, коли була організована релігійна спільнота, учасники якої вносили спеціальний вступний внесок. У разі смерті одного із членів організація хоронила його за свій рахунок та передавала певну суму коштів його нащадкам. Існували у Древньому Римі й всім відомі каси легіонерів. Їх страхувала держава, проте легіонери вносили певний внесок, щоб їх родичі у разі смерті годувальника отримали страхове відшкодування.
В Італії ще в роки середньовіччя були установи, які за певний внесок бідних батьків при народженні дівчинки, давали можливість видати її заміж з приданим. А у XVII ст. була випущена державна позика венеціанського лікаря Тотті. Для придбання цієї позики учасники страхування поділялись на 10 груп, кожний підписувався на певну суму. Той, хто переживав всіх останніх у своїй групі, ставав нащадком коштів померлих. Тотті вважається батьком, засновником особистого страхування, саме він ввів у страхування віковий поділ.
В 1699 р. в Англії з’явилась перша професійна організація „Еквітебель”, яка займалась особистим страхуванням: спочатку вдів та сиріт, а потім всіх бажаючих жителів. Ця організація вперше застосувала теорію ймовірності, ввела математику в страхування життя, використовуючи актуарні дослідження таких вчених, як Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Галлея, застосувала таблиці смертності, які були вперше розраховані Д. Граунтом.
Страхуванням життя в Царській Росії почали займатись з 1897 р. 5 страхових компаній, 3 з яких були іноземними. В 1904 р. вже страхуванням життя займалось 14 страхових компаній. Саме в Росії вперше було введено страхування робочих місць за рахунок коштів підприємців та запрваджені лікарняні каси.
З 1917 р. особистим страхуванням став займатись Держстрах в урізаному варіанті. Тому що частину піклування за особистим страхуванням з приводу медичного, пенсійного, соціального забезпечення взяла на себе держава.
В сучасних умовах в Україні на жаль питома вага платежів по особистому страхуванню в загальному обсязі страхових платежів щорічно зменшується. Реально страхуванням життя займається лише 6 страхових компаній, або приблизно 2 % всіх страхових компаній, яких більш ніж 300. На ринку страхових послуг України страхування життя займає всього 0,66 %, в той час як в розвинених країнах – 30-40 %.
Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, а також однією із галузей страхування, що законодавчо закріплюються в Україні.
Особисте страхування відноситься до ризикової галузі, якщо мова йде, наприклад, про страхування від нещасних випадків, від захворювання та до накопичувального страхування, якщо мова йде про страхування життя, додаткової пенсій. Тобто особисте страхування поєднує ризикову та нокопичувальну (заощаджувальну) функції страхування. При цьому тимчасово вільні кошти акумулюються у страховому фонді та є важливим джерелом інвестицій в економіку держави.
Об’єктом особистого страхування є майнові інтереси, пов’язані з:
ü життям;
ü здоров’ям;
ü працездатністю;
ü додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.
Предметом особистого страхування є наступні ризики
ü смерть;
ü хвороба;
ü каліцтво;
ü травма;
ü тривалість життя.
До специфічних рис особистого страхування відносяться:
ü страхувальник чи застрахований повинен бути конкретною особою у вигляді об’єкту страхування;
ü здійснюється на випадок настання певних страхових випадків;
ü об’єкт страхування (особа) не має вартісної оцінки;
ü страхова сума не обмежується вартісною оцінкою (оскільки її неможливо визначити) об’єкта страхування, а залежить від матеріального стану страхувальника;
ü суб’єктів страхових відносин може бути більше двох: страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач;
ü деякі підвиди особистого страхування можуть бути виділені як особливо довготривалі (страхування пенсії, життя тощо).
Класифікація особистого страхування здійснюється за різними ознаками:
ü за обсягом ризику: на випадок дожиття чи смерті; на випадок інвалідності, непрацездатності, недієздатності; непередбачуваних медичних витрат;
ü за кількістю осіб, що вказані в договорі страхування: індивідуальне; колективне;
ü за тривалістю страхового забезпечення: короткострокове (до одного року); середньострокове (від 1-го до 5-ти років); довгострокове (від 6-ти років);
ü за формою виплати страхового забезпечення: одноразова виплата страхової суми; виплата страхової суми у вигляді ренти;
ü за формою оплати страхових премій: одноразова оплата страхової премії; щорічна оплата страхової премії; щомісячна оплата страхової премії;
ü за формою здіснення: обов’язкове; добровільне;
ü  за видом особистого страхування: страхування від нещасних випадків та хвороб; медичне страхування; страхування життя; додаткове пенсійне страхування, соціальне.
Кожний із зазначених видів страхування має свою відповідну класифікацію (поділ на підвиди), умови та правила здійснення страхування, порядок розрахунку страхових тарифів та виплати страхових сум, враховує багато впливових різноманітних факторів.
Так, наприклад, страхування від нещасних випадків включає: страхування від нещасних випадків школярів і дітей, страхування від нещасних випадків на транспорті, індивідуальне страхування від нещасних випадків, страхування від нещасних випадків за рахунок підприємств тощо. А страхування життя включає наступні види: страхування життя дітей, страхування на випадок смерті, страхування рент, змішане страхування життя.
Особливої уваги заслуговує змішане страхування життя, коли в одному договорі страхування комбінується страхування на випадок життя та на випадок смерті. Переваги такого страхування полягають в тому, що воно пропонує страхувальникам за меншу плату заключити договір про покриття ризику та забезпечити заощадження за допомогою одного полісу, виключаючи додаткові витрати на оформлення договорів та аналізу об’єкта страхування. Змішане страхування має багато різновидів, таких як з підвищеним захистом, на фіксований термін, зростаюче, до шлюбу, до повноліття. До того ж, оскільки в змішаному страхуванні розмір виплати на випадок смерті та випадок життя однаковий, то страхувальник може вибрати одну із комбінацій: більше відшкодування ризику, ніж заощаджень, чи навпаки.
Додаткове пенсійне страхування – досить новий вид страхування в Україні. Даний вид страхування передбачає створення приватного резерву з виплатами з нього у формі капіталу чи ренти у наступних випадках:
ü вихід на пенсію;
ü повна або часткова інвалідність;
ü смерть.
Проте, додаткове пенсійне страхування не може замінити пенсійне соціальне страхування. Максимальний вік застрахованої особи – за рік до пенсійного віку.
Отже, особисте страхування – досить великий вид страхування, який поєднує ризикову та заощаджу вальну функції страхування. Конкретними страховими подіями за цим видом страхування є дожиття до закінчення терміну страхування чи втрата здоров’я в результаті реалізації певних ризиків. Об’єкти особистого страхування не мають абсолютного критерію вартості. Сформований страховий фонд є важливим джерелом інвестицій в економіку держави.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.