РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 8. Основні види страхування, їх характеристика

8.3. Страхування відповідальностіСтрахування відповідальності в Україні представляє собою самостійну галузь страхування. Хоча в світовій практиці його часто відносять до особливого виду майнового страхування.
Страхування відповідальності є формою захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоров’ю чи майну), однією з галузей страхування, що закріплена законодавчо. Зазначена галузь страхування поєднує в собі риси як майнового страхування, коли шкода завдається майну, так і особистого страхування, коли шкода завдана життю, здоров’ю громадян.
Об’єктом страхування відповідальності виступає відповідальність перед третіми особами, майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником:
ü заподіяної їм шкоди особі або її майну;
ü шкоди, заподіяної юридичній особі.
Під майновим інтересом необхідно розуміти збиток, який поніс би страхувальник, якби його відповідальність не була застрахована.
Мета страхування відповідальності страховий захист економічних інтересів страхувальників здатних заподіяти шкоду третім особам.
Предметом страхування відповідальності є:
ü ризики особистого страхування (життя, здоров’я, працездатність) – ті, що пов’язані з можливістю заподіяння шкоди;
ü ризики майнового страхування (знищення, нестачі, пошкодження).
До специфічних ознак страхування відповідальності відносять:
ü суб’єктами страхових відносин є три сторони: страховик, страхувальник, третя сторона – застрахований, кому буде виплачуватись страхове відшкодування – наперед не визначений;
ü не визначена вартість об’єкта страхування;
ü забезпечує відшкодування збитку тертій особі і одночасно виступає у якості охорони майнових інтересів самого страхувальника;
ü страхова сума встановлюється в договорі, як ліміт (межа) відповідальності страхувальника, яка може виникнути при заподіяні страхувальником шкоди, на весь термін дії договору страхування чи на один страховий випадок, а для обов’язкової форми – встановлюється Кабінетом Міністрів України і може змінюватись не пізніше, ніж за два місяці до початку нового календарного року за поданням Уповноваженого органу.
У відповідності до особливостей, які є характерними для страхування відповідальності, страховики вимушені створювати достатньо великі грошові резерви, щорічно відраховуючи їх у фонд майбутніх виплат.
Страхування відповідальності класифікується:
ü за формою здійснення: добровільне, обов’язкове;
ü за видами застрахованого суб’єкта страхових відносин: юридичні особи; фізичні особи;
ü за об’єктом страхування: страхування заборгованості; страхування на випадок відшкодування шкоди;
ü за видами договорів: звичайні, додаткові.
В свою чергу кожний з видів страхування відповідальності поділяється на підвиди. Наприклад, у відповідальності заборгованості найчастіше виділяють: страхування кредитів, депозитів тощо, а в страхуванні відповідальності на випадок заподіяної шкоди – страхування професійної відповідальності (лікарів, адвокатів, архітекторів-будівельників та інш., які займаються приватною практикою), відповідальності власників транспортних засобів, відповідальності перевізника, цивільної відповідальності підприємств – джерел підвищеної небезпеки тощо. Зазначені підвиди підлягають ще детальнішому поділу в залежності від об’єктів страхування та родів небезпек.
Отже, страхування відповідальності поєднує в собі риси майнового та особистого страхування. Через страхування відповідальності відшкодовуються майнова шкода, спричинена третім особам, які наперед невідомі. Сам страхувальник при цьому не звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Здійснюється у добровільній та обов’язковій формі.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.