РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Страхування

Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика

9.2. Фінансові результати діяльності страхової компаніїПоняття „фінансовий результат” діяльності включає в себе термін „результат” та категорію „фінанси”. За тлумаченням термін „результат” означає наслідки, висновки, остаточний кінцевий підсумок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку, а також показник чого-небудь. Категорія „фінанси” відображає економічні відносини з приводу формування доходу і фондів фінансових ресурсів та їх використання. Поєднуючи ці два розуміння ми можемо визначити, що фінансовий результат діяльності страховика – це кінцевий підсумок його діяльності за певний період з приводу формування доходу і відповідних фондів фінансових ресурсів та їх використання. Фінансовий результат включає два елементи:
ü прибуток (збиток);
ü приріст (відплив) резерву внесків.
Позитивний фінансовий результат відображає прибуток, негативний – збиток. Отже, прибуток, як фінансовий результат діяльності страховика, представляє собою результат використання доходу на відшкодування понесених ним витрат за певний період часу. Тобто, відбувається зіставлення доходів та витрат страховика.
Приріст резервів внесків має цільове призначення. Хоча в період зберігання на рахунках страхової компанії може бути використаний як джерело інвестицій в економіку держави.
Отримання прибутку є однією із цілей страхування, як виду бізнесу, з метою забезпечення розвитку організації, покращання добробуту акціонерів та власників, соціального захисту працівників та їх заохочення. Проте, при формуванні прибутку страховика мова йде про перерозподільчі відносини у суспільстві. Найпершим джерелом отримання прибутку є норма прибутку, яка закладена в страховому тарифі і забезпечує рентабельність страхових операцій. Іншими джерелами отримання прибутку – є надходження від всіх видів діяльності страховика.
Аналогічно доходам страховика його прибуток складається із:
ü прибутку від страхових операцій;
ü прибутку від нестрахових операцій – інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності;
ü прибутку від надзвичайної діяльності.
Прибуток також є одним із основних показників результативності діяльності підприємств. Як абсолютний показник він характеризує ефективність діяльності страхової компанії, хоч і неоднозначно.
Головними показниками ефективності фінансово-господарської діяльності страховика є її рівень фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності та надійності, які дозволяють обрати „свою” страхову компанію.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.